دوشنبه, 12 خرداد 1399
  • ساعت : ۸:۱۵:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ 
  • کد خبر : ۳۴۱۶۲
    /  2
اجرای طرح توانمند سازی زنان روستایی وعشایر ازطریق آموزش تغذیه سالم وترویج كشاورزی

درراستای اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره ترویج وزارت جهاد کشاورزی ودفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و با همت گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت درخصوص توانمند سازی زنان روستایی وعشایر ازطریق آموزش تغذیه سالم وترویج کشاورزی سالم درتاریخ 98/2/31ایجاداولین باغچه سبزیکاری سالم ونمونه استانی درروستای احمد آباد شهرستان نظرآباد کلید خورد.

هدف از اجرای این طرح آموزش وارتقاء سطح آگاهی بانوان روستایی وعشایر درخصوص تغذیه سالم وارتقاء امنیت غذایی خانوارها از طریق ایجاد باغچه های خانگی سالم وارگانیک ودرنهایت زمینه سازی ارائه وعرضه به بازارمصرف می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0