چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۴۷:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 
  • کد خبر : ۷۱۴۷۴
    /  4
برگزاری كارگاه منطقه ای روش های تشخیص آزمایشگاهی عوامل بیماریزایی منتقله از آب و غذا

برگزاری کارگاه منطقه ای آموزش تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از آب و غذا جهت کارشناسان آزمایشگاههای شبکه های بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشگی البرز

 به منظور ارتقاء ظرفیت و توانمندی تشخیصی کارشناسان آزمایشگاه در حوزه نظام مراقبت از بیماریهای منتقله از آب و غذا و به جهت آمادگی بیشتر برای تشخیص مواردموجود در مسافران کاروان بزرگ اربعین در کشور عراق ، آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع با همکاری اداره امور آزمایشگاههای مرکز بهداشت استان ، کارگاه منطقه ای آموزش تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از آب و غذا را جهت کارشناسان آزمایشگاههای شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی  البرزدر روز سه شنبه 5شهریور سال جاری درسالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار کرد

در این کارگاه تعداد ۱۴ نفرکارشناسان مسئول و کارشناسان بخش میکروب شناسی از شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه علوم پزشگی البرز شرکت کردند تا بعنوان Focal Point  برنامه ، آموزش فراگرفته را به صورت آبشاری به سایر کارشناسان علوم آزمایشگاهی شبکه های بهداشت و درمان خود انتقال دهند.

مدرس این کارگاه منطقه ای از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت سرکار خانم رقیه صبوریان کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع مطالب  را ارائه نمودند

در این کارگاه کارشناسان آزمایشگاه بخش میکروب شناسی دانشگاه مطالب زیر را فرا گرفتند:

نظام مراقبت سندرمیک با تمرکز بربیماریهای منتقله از آب و غذا

نقش آزمایشگاه در تشخیص پاتوژن های روده ای با تاکید بر تشخیص ویبریو کلرا

جداسازی و تشخیص آزمایشگاهی سالمونلا و شیگلا

تست های تشخیص سریع ویبریو کلرا ، جایگاه و نحوه کاربردی

کنترل کیفیت محیط های کشت و معرف ها

نگهداری سویه های میکروبی

 

 

امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    V5.4.0.0