چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۱۱:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ 
  • کد خبر : ۷۱۹۵۴
    /  2
6مهرماه،روز جهانی هاری

مهرماه روز جهانی هاری  6

شعار روز جهانی هاری در سال 2019

Rabies: Vaccinate to Eliminate

"به سوی حذف هاری با واکسیناسیون"

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0