چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • ساعت : ۸:۵۰:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 
  • کد خبر : ۷۲۰۷۱
برگزاری كارگاه آموزشی زایمان بدون درد

ترویج زایمان فیزیولوژیک و بدون درد یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه سلامت مادران است که خود مي تواند نقطه امیدی در افزایش زایمان طبیعی و کاستن از درخواست سزارین توسط مادران باردار باشد. یکی از شدیدترین  دردها درد زایمان است، این روزها با زیاد شدن سزارین به رغم همه عوارضی که به دنبال دارد اغلب خانم ها تنها برای رهایی از درد زایمان این روش را به صورت انتخابی جایگزین زایمان طبیعی می کنند. اما انتخاب سومی نیز وجود دارد زایمان طبیعی آن هم بدون درد.که با توجه به اهمیت موضوع دراین راستا ،کارگاه آموزشی زایمان بی درد ، با حضور مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت و کارشناسان برنامه سلامت مادران ، در تاریخ 98/7/13 برگزارگردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0