چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • ساعت : ۹:۴۷:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
  • کد خبر : ۷۲۱۲۴
    /  4
برگزاری كمیته استانی نظام مراقبت بیماریها و گزارش گیری از واحدهای تشخیصی و درمانی استان

با توجه به مفاد مندرج در تفاهم نامه منعقده مابین ریاست محترم دانشگاه و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص اهمیت توجه به نظام مراقبت بیماریها و گزارش گیری از واحدهای تشخیصی و درمانی دولتی و خصوصی، جلسه هماهنگی استانی با حضور مدیر محترم گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی، کارشناسان مرتبط در حوزه این معاونت و نیز کارشناسان نظام مراقبت بیماریهای ستاد مراکز و شبکه های بهداشت در تاریخ 98/7/15 در محل ساختمان معاونت بهداشتی برگزار گردید. در این جلسه اهمیت موضوع از سوی جناب  آقای دکتر براتی مطرح و در ادامه نیز الزامات و مشکلات مربوط به برنامه فوق، از سوی سایر اعضای کمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0