دوشنبه, 23 تير 1399
  • ساعت : ۱۱:۴۴:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 
  • کد خبر : ۷۷۳۰۷
اطلاعیه واگذاری ارائه خدمات پوششی جهت مردان آسیب پذیر

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز درنظر دارد  "    ارائه خدمات پوششی جهت مردان آسیب پذیر   "را درقالب قرارداد یکساله  از تاریخ 1399/4/31  لغایت  1400/5/1  واگذار نماید  . 

ازشرکت های خدمات بهداشتی درمانی استان البرز و تهران جهت شرکت دراستعلام بهاء دعوت می شود ازتاریخ  1399/4/8 لغایت 1399/4/11 جهت دریافت فرم استعلام بهاء به دبیرخانه معاونت بهداشتی مراجعه و لغایت پایان وقت اداری 1399/4/14 آخرین قیمت پیشنهادی جهت شرکت دراستعلام بهاء درپاکت مهروموم شده شرکت را به دبیرخانه حراست معاونت بهداشتی تحویل دهند .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0