پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم انتقادات و شکایات
  تاریخ ثبت :  1399/04/23
  انتقاد یا شکایت خودرا به صورت مختصر حداکثر در 20 کلمه بنویسید:  
  واحد مربوط  
  درصورت تمایل مشخصات خودرا ثبت کنید:
  نام ونام خانوادگی :  
  شماره تماس :  
  ایمیل :  
  ثبت

V5.4.0.0