بسته هاي آموزشي خودمراقبتی

بسوی خود مراقبتی(مشاهده)

حضور سلامت در متن زندگي-سلامت به 12 روايت(مشاهده)

خود مراقبتی(مشاهده)

راهنمای برنامه ریزی فردی برای خود مراقبتی(مشاهده)

سلامت در دنیای به هم پیوسته(مشاهده)

سلامت -شاخص موفقیت دولتها(مشاهده)

مثلث خود مراقبتي(مشاهده)

یک عمر سلامت با خودمراقبتی(مشاهده)

 

مجموعه کتاب های خود مراقبتی

خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان(مشاهده)

خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی(مشاهده)

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی(مشاهده)

راهنمای خودمراقبتی جوانان(مشاهده)

راهنمای خودمراقبتی-دانش آموزان ابتدایی(مشاهده)

راهنمای خودمراقبتی-دانش آموزان متوسطه اول(مشاهده)

راهنمای خودمراقبتی-دانش آموزان متوسطه دوم(مشاهده)

 

مجموعه آموزشی داوطلبان سلامت

اچ_آی_وی_وایدز(مشاهده)

اشکال داروئی و روش استفاده از آن(مشاهده)

اهدای خون(مشاهده)

آشنایی با بیماری های منتقله از ناقلین(مشاهده)

آشنایی و مقابله باآنفلوانزای جدید(مشاهده)

آمادگی در مقابل  مخاطرات طبیعی(مشاهده)

بهداشت حرفه ای(مشاهده)

بهداشت دهان و دندان(مشاهده)

بهداشت مواد غذایی(مشاهده)

بیماری های زنان(مشاهده)

بیماری_قند_ دیابت(مشاهده)

پیشگیری وکنترل سرطانها(مشاهده)

ترویج تغذیه با شیرمادر جدید(مشاهده)

ترویج_تغذیه_با_شیرمادر(مشاهده)

دفع بهداشتی زباله(مشاهده)

راهنمای فعالیت رابطان سلامت (جدید)(مشاهده)

راهنمای فعالیت رابطین(قدیم)(مشاهده)

راهنمای_برگزاری_کارگاه_آموزشی_مربیان(مشاهده)

روش آموزش رابطین بهداشت کتاب مربیان(مشاهده)

سرطان پستان(مشاهده)

سل(مشاهده)

سوء مصرف مواد(مشاهده)

شیوه زندگی سالم در میانسالان(مشاهده)

مراقبت از نوزادان(مشاهده)

مراقبت پس از زایمان(مشاهده)

مراقبت پیش از بارداری(مشاهده)

مقاومت به آنتی بیوتیک ها(داروهای ضد میکروبی(مشاهده)

یائسگی(مشاهده)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0