سه‌شنبه, 13 خرداد 1399
  • ساعت : ۸:۱۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ 
  • کد خبر : ۳۴۱۵۸
    /  5
برگزاری جلسه سیستم آگاهی دهنده بارداری های پر خطر

صبح امروز به منظور تدوین "پروتکل اجرائی و فلوچارت سیستم آگاهی دهنده بارداری های پر خطر"جلسه ای با ریاست سرکار خانم دکتر داداشی، مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت در معاونت بهداشت برگزار گردید.

هدف از این نشست تهیه پروتکل درقطب 6 آمایش کشوری است که با حضور دست اندرکاران و نمایندگان محترم حوزه های بهداشت و درمان، اورژانس ، بهزیستی و فرمانداری های شهرستان های مختلف استان درحال پیگیری است.

امتیاز :  ۳.۲۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    V5.4.0.0