دوشنبه, 12 خرداد 1399
  • ساعت : ۸:۱۵:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 
  • کد خبر : ۳۴۱۶۰
لغو فراخوان بكارگیری نیرو از طریق شركت فناوری آوا سلامت

بسمه تعالی

به اطّلاع می رساند با توجّه به تصمیمات متّخذه ، آزمون تکمیل ظرفیت نیروهای فنی مورد نیاز  معاونت بهداشت لغو گردید ، بدیهی است هزینه ثبت نام آن دسته از متقاضیان که اقدام  به ثبت نام  نموده اند به حساب آنها مسترد خواهد شد.

لطفاً جهت استرداد مبلغ واریز شده با شماره تلفن 32543938(واحد توسعه شبکه) تماس حاصل نمائید.

 

منابع آزمون

         منابع آزمون بهداشت حرفه ای
(به علت حجم بالای فایل، هر 3 قسمت مربوط به الزامات را دانلود نمایید و در داخل یک پوشه ذخیره و سپس روی قسمت اول فایل دریافتی راست کلیک کرده و گزینه extract  here را انتخاب تا فایل اصلی قابل مشاهده گردد)

 

         منابع آزمون بهداشت روان (مشاهده)

           منابع آزمون، بسته آموزشی تغذیه (به علت حجم بالای فایل، هر2 قسمت مربوط به حدودبسته آموزشی تغذیه را دانلود نمایید و در داخل یک پوشه ذخیره و سپس روی قسمت اول فایل دریافتی راست کلیک کرده و گزینه extract  here را انتخاب تا فایل اصلی قابل مشاهده گردد)
              قسمت 1
              قسمت2


منابع  آزمون پذیرش : کلیه دروس عمومی دوره دبیرستان

منابع  آزمون بیماری های غیر واگیر
(به علت حجم بالای فایل، هر2 قسمت اول و دوم مربوط به بیماری های غیر واگیر را به صورت جزء به جزء دانلود نمایید و در داخل یک پوشه ذخیره و سپس روی قسمت اول فایل دریافتی راست کلیک کرده و گزینه extract  here را انتخاب تا فایل اصلی قابل مشاهده گردد)(قسمت اول خود به علت حجم بالای فایل خود شامل 7 جزء و قسمت دوم شامل 6 جزء می باشد)
  قسمت اول ،جز ء1
قسمت اول ،جز ء2
قسمت اول ،جز ء3
قسمت اول ،جز ء4
قسمت اول ،جز ء5
قسمت اول ،جز ء6
قسمت اول ،جز ء7


قسمت دوم، جزء 1
قسمت دوم، جزء 2
قسمت دوم، جزء 3
قسمت دوم، جزء 4
قسمت دوم، جزء 5
قسمت دوم، جزء6

منابع  آزمون بیماری های واگیربخش اوّل

جذام(مشاهده)
هپاتیت(مشاهده)
سل (به علت حجم بالای فایل، هر4 قسمت مربوط به مطالب سل را دانلود نمایید و در داخل یک پوشه ذخیره و سپس روی قسمت اول فایل دریافتی راست کلیک کرده و گزینه extract  here را انتخاب تا فایل اصلی قابل مشاهده گردد)
سل، قسمت 1
سل، قسمت2
سل، قسمت 3
سل، قسمت4


منابع  آزمون بیماری های واگیربخش دوّم(به علت حجم بالای فایل، هر7 قسمت مربوط به مطالب بخش دوّم را دانلود نمایید و در داخل یک پوشه ذخیره و سپس روی قسمت اول فایل دریافتی راست کلیک کرده و گزینه extract  here را انتخاب تا فایل اصلی قابل مشاهده گردد)
 قسمت 1
قسمت2
قسمت3
قسمت4
قسمت5
قسمت6
قسمت7

منابع  آزمون بیماری های واگیربخش سوّم دستور عمل کشوری
crs(به علت حجم بالای فایل، هر9 قسمت مربوط به مطالب بخش سوم را دانلود نمایید و در داخل یک پوشه ذخیره و سپس روی قسمت اول فایل دریافتی راست کلیک کرده و گزینه extract  here را انتخاب تا فایل اصلی قابل مشاهده گردد)
قسمت1
قسمت2
قسمت3
قسمت4
قسمت5
قسمت6
قسمت7
قسمت8
قسمت9


منابع  آزمون بیماری های واگیربخش چهارم-کتاب بیماریهای منتقله از آب وغذا(به علت حجم بالای فایل، هر9 قسمت مربوط به مطالب بخش چهارم را دانلود نمایید و در داخل یک پوشه ذخیره و سپس روی قسمت اول فایل دریافتی راست کلیک کرده و گزینه extract  here را انتخاب تا فایل اصلی قابل مشاهده گردد)
قسمت1
قسمت2
قسمت3
قسمت4
قسمت5
قسمت6
قسمت7
قسمت8
قسمت9

منابع  آزمون بهداشت محیط
(به علت حجم بالای فایل، هر8 قسمت مربوط به مطالب منابع آزمون بهداشت محیط را دانلود نمایید و در داخل یک پوشه ذخیره و سپس روی قسمت اول فایل دریافتی راست کلیک کرده و گزینه extract  here را انتخاب تا فایل اصلی قابل مشاهده گردد)
قسمت1
قسمت2
قسمت3
قسمت4
قسمت5
قسمت6
قسمت7
قسمت8

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0