سه‌شنبه, 13 خرداد 1399
  • ساعت : ۸:۱۵:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 
  • کد خبر : ۳۴۱۶۱
    /  4
برگزاری كمیته اجرائی طرح بسیج ملی فشار خون

نشست معاون بهداشت با کلیه مدیران شبکه و روسای مراکز بهداشت در روز یکشنبه دوم تیرماه

در این کمیته آمارها و شاخص های اجرای طرح بسیج کنترل فشار خون از ابتدا تا کنون مورد بررسی قرار گرفت و ضمن پایش سامانه های ثبت و مقایسه اهداف مورد نظر ، پیشنهاداتی جهت اجرای هرچه بهتر طرح ارائه گردید.در پایان با تاکید جناب آقای دکتر مستوفی مقرر گردید از کلیه ظرفیت ها و توانائی های موجود در حوزه معاونت بهداشتی و سازمان های برون بخشی جهت دستیابی به اهداف این طرح استفاده و پایش ها  با شدت بیشتری ادامه یابد.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0