تقویم

<>
شيدسچپج
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

بهداشت روان چیست؟

سلامت را به دو نوع می توان تعریف کرد. طبق تعریف منفی سلامت عبارت است از فقدان بیماری و طبق تعریف مثبت،سلامت با ارتقای promotion  بهداشت مرتبط می شود. حتی در افراد سالم سلامت سطح های مختلفی دارد. بهداشت روان نیز چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است. بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی نیز روی ان تکیه دارد در تعریف سلامتی لحاظ شده است « سلامتی یک حالت رفاه جسمی،روانی و اجتماعی است ،نه فقط فقدان بیماری و یا ناتوانی». 

 

مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی ، احساس خودتوانمندی،خودمختاری،کفایت،درک همبستگی بین نسلی و شناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت های عقلی و هیجانی خویش است . به گونه ای دیگر می توان گفت بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را باز می شناسد و قادر است با استرس های معمول زندگی مدارا کند، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد، برای اجتماع خود نقشی ایفا کند و با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد.

پیشگیری و ارتقاء:

پیشگیری از اختلال های روانی بخشی از برنامه بهداشت روان جامعه است . پیشگیری از اختلال های روانی مبتنی بر اصول بهداشت عمومی است و هدف ان کاهش بروز، طول مدت و ناتوانی ماندگار اختلال های روانی است و به انواع پیشگیری سطح اول،سطح دوم و سطح سوم تقسیم می شود.

فعالیت:

1- برگزاری جلسات آموزشی، تهیه پمفلت، کتابچه جهت ارتقاء دانش همکاران بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و عموم در مورد بیماری های اعصاب و روان، علل ابتلاء و راههای پیشگیری از این بیماری .

2- برگزاری جلسات آموزشی، تهیه پمفلت، کتابچه جهت ارتقاء دانش همکاران بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و عموم در مورد مواد مخدر ،علل ابتلاء و راههای پیشگیری از اعتیاد.

شرح وظایف:

الف)برنامه ریزی

1- تدوین برنامه جامع عملیاتی

2- برنامه ریزی جهت برنامه های خاص مربوط به هفته بهداشت روان و اعتیاد

3- برنامه ریزی کارگاههای آموزشی (مهارتهای زندگی ،مهارتهای فرزندپروری و ..) جهت پزشکان ،همکاران بهداشتی،بهورزان،رابطین و عموم

ب)نظارت و پایش

1-پایش مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

2- پایش فعالیت های خانه های بهداشت

ج) هماهنگی 

هماهنگی های درون بخشی به خصوص با گروههای اموزش سلامت، بهداشت مدارس و جوانان ، بهداشت خانواده و ستاد گسترش مرکز بهداشت به منظور اجرای مطلوب برنامه ها.

ه)اقدامات اجرایی

1- جمع آوری آمار ماهانه از مراکز بهداشتی درمانی

2- تحلیل و ارسال آمار و گزارشات به دانشگاه علوم پزشکی البرز

سه‌شنبه 1 مرداد 1398   14:06:28