تقویم

<>
شيدسچپج
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

برنامه بهورزی

مقدمه :

نظامهای کارآمد سلامت در دنیا سرمایه گذاری در جهت ارتقای زیر ساخت های اجتماعی سلامت و نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی درمانی را اساسی ترین راه ارتقای شاخص های سلامت می دانند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به سیاست های تقدم خدمات پیشگیری بر درمان و اولویت مناطق روستایی و محروم در تخصیص امکانات در قالب نظام ارائه خدمات PHC در روستاها شکل گرفت و خانه های بهداشت با حضور بهورزان در اکثر روستاها به وجود آمد .

خانه های بهداشت واحدی مستقر در روستا است که تحت نظارت مرکز بهداشتی درمانی فعالیت می کند . نیروی انسانی در خانه های بهداشت ، بهورزان زن و مرد بومی همان روستا بوده که بر اساس ضوابط و مقررات خاصی انتخاب و پذیرش شده و آموزشهای لازم را در مرکز آموزش بهورزی فرا می گیرند

شرح وظایف بهورز

1) شناخت منطقه جمعیتی و جغرافیایی :

- سرشماری منطقه جمعیتی و شماره گذاری منازل و تنظیم زیج حیاتی و تکمیل پرونده خانوار مطابق دستئرالعمل (از 15 فروردین لغایت پایان اردیبهشت )

- اجرای بیمه گری در ابتدای هر سال

- موارد اعلام شده مطابق دستورالعمل به دیوار خانه بهداشت نصب شده است.

- بازدید از منازل برای پیگیری مراقبت ها و پیگیری درمان بیمارانی که کنترل مصرف دارو در آنها ضروری است.

 - اطلاعات جمعیتی ، اماکن عمومی ، کارگاهها ، بیماریهای مهم بومی و شایع ، وضعیت آب شرب ، جمع آوری زباله و فاضلاب و بهداشت محیط خانوار و ... را بدون مراجعه به دفاتر ، زیج و فرمهای می داند.

- بازدید از روستاهای اقماری

- برچسب نمک ید دار روی زیج حیاتی با در صد استفاده کننده نصب شده است.

- بازدید از مدارس

- تهیه کروکی روستا و نقشه منطقه

- سمپاشی در مناطقی که لازم است.

2) برقراری ارتباط با مردم و توانایی جلب مشارکت آنها در روستاهای اصلی و قمر :

- شرکت فعال در جلسات هیات امناء و پیگیری مصوبات

- با همکاری فعال جامعه در فعالیهیبدتی یا مایمنق ا نوذ کلم یشو تمرا آمش ها بتوانند شیوه های زیستی جامعه را ارتقاء بخشند.

3) آموزش بهداشت :

-شناخت آداب ،سنن رفتارهای اجتماعی – عادت غذایی منطقه

- همزمان با ارائه خدمات بهداشتی آموزش لازم را بصورت چهره به چهره ارائه می کند.

- طبق برنامه تنظیم شده آموزش گروهی را انجام می دهد و در فرم مربوطه ثبت می کند.

- عنوان های آموزشی (بلوک های بهورزی – دارونامه – فصل نامه – جزوات و پمفلت های آموزشی و بخشنامه ها ) را در دسترس دارد.

 - استفاده از خلاقیت و نوآوری جهت یافتن مناسب ترین فناوری قابل استفاده در منطقه

4) ارائه مراقبت های تغذیه ای و بهداشت خانواده و مدارس :

- شناسایی افراد واجد شرایط تنظیم خانواده در جمعیت تحت پوشش

- آموزش اهمیت کنترل جمعیت و عواقب سوء ناشی از رشد بی رویه آن در توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... تشکیل و تنظیم فرم فاصله گذاری

- آموزش گروه های هدف برای آشنایی با روش های موجود تنظیم خانواده

- توزیع لوازم مصرفی جلوگیری از بارداری در جمعیت فعال تنظیم خانواده

- اقدامات عملی مربوط به تنظیم خانواده از قبیل (آیودی – تزریق دپو )

- ترغیب و تشویق زنان باردار پر اولاد به بستن لوله ها

- معاینه روتین و دوره ای افراد فعال تنظیم خانواده

- واکسیناسیون روتین گروه هدف ( ازدواجی )

- تنظیم معرفی نامه برای انجام آزمایشات روتین قبل از ازدواج

- شناسایی افراد باردار تحت پوشش بصورت اکتیو

- تشکیل پرونده مراقبت های دوران بارداری برای موارد جدید

- درخواست آزمایشات روتین بارداری و سونوگرافی

- ارجاع به پزشک مرکز برای نخستین ویزیت وپیگیری های بعدی و ارجاع به دندان پزشک

- توزیع قرص اسید فولیک و آهن در زمان بارداری و سه ماه قبل از باردار شده بین زنان

- کنترل و معاینه روتین مادران باردار ( مراقبتهای دوران بارداری – کمک به زایمان – بهداز زایمان و دوران شیر دهی )

- آموزش علائم خطر در زمان بارداری به مادران باردار – نحوه شیردهی پس از زایمان – تغذیه مناسب – بهداشت دهان و دندان و ...

- ارجاع مادران باردار دارای مشکلات دهان و دندان به مرکز بهداشتی درمانی

- شناسایی مادران باردار با علائم ویژه و پرخطر

- ارجاع و پیگیری مربوط به مادران باردار با علائم ویژه

- واکسیناسیون توام مادران باردار

- معاینات روتین پس از زایمان

- آموزش نحوه جلوگیری از بارداری در دوران شیردهی (مشاوره و ارائه خدمات تنظیم خانواده )

- آموزش مادردرباره زمان واکسیناسیون کودک و مراقبت های بعدی

- مراقبت روزهای 3-1 و 15-10و 69-42 روز پس از زایمان

- آموزش نحوه مراقبت از نوزاد و تغذیه نوزاد

- آموزش اهمیت شیر مادر – تغذیه کمکی – مصرف قطره A+D و آهن

- مراقبت و کنترل روتین کودکان زی 8 سال ازنظر قد ، وزن ، دور سر و ...و ثبت اطلاعات در فرم های مربوط

- شناسایی و ارجاع کودکان مشکل دار در نمودار کنترلی قد و وزن

- واکسیناسیون روتین کودکان زیر 8 سال در جمعیت تحت پوشش

- مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (طرح مانا )

- آموزش اهمیت تحرک بدنی و ورزش

- آموزش تغذیه صحیح ( نمک یددار – اهمیت مصرف لبنیات در افراد بخصوص زنان و کئودکان و ...)

- آموزش بهداشت فردی آحاد جامعه

- کنترل و معاینه دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش ( خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوطه ثبت می شود.)

- آموزش بهداشت دهان و دندان ( خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوط ثبت شود.)

- شناسایی و کنترل بیماران مبتلا به معلولیت های ذهنی و جسمی در جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده مخصوص

- ارائه خدمات آموزشی به زوج های مینور تالاسمی حین ازدواج و پس از آن

- مراقبت ویژه مادران و کودکان در معرض خطر

- ارجاع مادران باردار (دارای حالت زوج مینور در ازدواج با همسر خود ) به مرکز اختصاصی کنترل و بررسی حاملگی در تالاسمی

- غربالگری سرطان پستان به روش فیزیکی

- آموزش طریقه خود آزمایی سرطان پستان

- آموزش تغذیه صحیح برای زنان و اهمیت آن در پیشگیری از استئوپروز

- تشکیل پرونده مدرسه برای هر شیفت غعال بصورت سالانه

- بازدید دورهای از مدارس و تکمیل فرم مربوطه

- غربالگری روتین دانش آموزان – ارجاع موارد لازم به مرکز و ثبت اطلاعات

- لکه گیری واکسیناسیون (اول دبستان و اول دبیرستان )

- آموزش بهداشت عمومی در مدارس و آشنایی با بیماریهای منتقله در محیط مدرسه

- پیگیری موارد ترک یا تاخیر در مراجعه از طریق بازدید منزل

5) ارائه خدمات پیشگیری و مراقبت از بیماری :

- واکسیناسیون گروههای هدف را ( جهت پیشگیری از بروز بیماریها ) طبق آخرین دستورالعمل ایمنسازی انجام می دهد.

- کلیه موارد تاخیری را مطابق دستورالعمل پیگیری می کند.

- بیماریهای مشمول گزارش دهی را مراقبت و پیگیری می کند.

- اصول زنجیره سرد را در مورد واکسنها رعایت می کند.

- مقدار واکسن مورد نیاز ماهیانه خود را بصورت دقیق پیش بینی و دخواست می کند.

- آموزش علائم بیماری های منتقله از راه تماس جنسی و راه های پیشگیری از آن

- لکه گیری واکسیناسیون ( اول دبستان و اول دبیرستان )

- آموزش بهداشت عمومی در مدارس و آشنایی با بیماریهای منتقله در محیط مدرسه

- نصب و تکمیل فرم دماسنجی بر روی یخچال مطابق دستورالعمل موجود

- کنترل آیس پکها ، آب نمک و انجام برفک زدایی در یخچال

- برآورد واکسن مورد نیاز برای ماه آینده ، تنظیم فرم درخواست از مرکز و پیگیری دریافت واکسن

- کنترل واکسن های نگهداری شده از نظر تاریخ انقضاء و نگهداری صحیح آن در داخل قفسه ها

- مشارکت در طرح ها و دستورالعمل های ابلاغی به صورت موردی

- شرکت در کلاس های آموزشی و بازآموزی

6) بهداشت محیط و حرفه ای و بهداشت کارگران در روستاهای اصلی و قمر:

- نظافت روزانه خانه بهداشت و شتشوی وسایل کاررا انجام می دهد.

- کلیه اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و کارگاهها را بصورت ادواری (هر دو ماه یکبار ) بازدید می کند و پرونده بهداشتی برای آنها و شاغلین تشکیل می دهد. ( بررسی توزیع نمک یددار از طریق این اماکن هر ماه یکبار است.)

- در صورت بروز نقص و خرابی تجهیزات و وسایل ساختمان و تاسیسات ، بلافاصله مراتب را به مرکز بهداشتی درمانی اعلام می کند.

- بهداشت محیط مدارس را بصورت ادواری هر سه ماه یکبار بازدید می کند.

- روزانه کلر باقیمانده آب مصرفی روستا را در نقاط تعیین شده روی نقشه ، اندازه گیری نموده و در صورت مطلوب نبودن ، مراتب را کتبا" و حضوری با مسئول آبرسانی محل اعلام می کند.

- بصورت ادواری ماهیانه بر منابع و شبکه توزیع آب نظارت کرده و موارد نقص را کتبا" به مسئول آبرسانی و مرکز بهداشتی درمانی اعلام می کند.

- در صورت عدم وجود شبکه آبرسانی و با عدم کلریناسیون آب شبکه مطابق دستورالعمل نسبت به تهیه کلر مادر و توزیع گسترده آن اقدام میکند.

- بصورت ادواری (15 روز یکبار ) از منازل بازدید بهداشت محیطی آمده و در موارد نواقص موجود و نحوه دفع آن خانواده را آموزش می دهد.

- کنترل بهداشت محیط مدرسه ( توالت ها ، بوفه توزیع مواد غذایی و ...) این مورد در این قسمت ثبت می شود و باید دقت کرد فعالیت های ذکر شده ، بار دیگر در بخش بهداشت محیط ثبت و زمان سنجی نشوند.

7) مراقبت های عمومی :

- هر سه ماه یکبار درخواست دارو و اقلام بهداشتی را بر اساس موجودی و میزان مصرف پیش بینی تنظیم و در زمان تعیین شده تحویل مسئول مرکز بهداشتی درمانی می نماید.

- داروها و اقلام بهداشتی بصورت مرتب و مطابق تاریخ انقضاء در قفسه محفوظ و به دور از نور و حرارت مستقیم نگهداری می شود.

- دارو یا اقلام بهداشتی تاریخ گذشته – داروی غیر مجاز بهورز در قفسه دارویی و خانه بهداشت وجود ندارد و خدمات غیر مجاز ارائه نمی کند.

- در مانهای ساده علامتی و درمان بیماریها را بر اساس پروتکل درمانی ابلاغ شده انجام می دهد.

- پیگیری بیماران را در زمان مقرر انجام داده و نتایج آن را ثبت می کند و در صورت نیاز حسب مورد ارجاع فوری و غیر فوری انجام می دهد.

- پیگیری و مراقبت موارد موارد بیماریرا مطابق دستور پزشک در پرونده خانوار ثبت و انجام داده است.

- تزذریق نوبت اول را با حضور پزشک و نوبت بعدی همان دارو را طبق دستور کتبی پزشک انجام می دهد.

- پانسمان های ساده را انجام داده و در صورت نیاز بعد از اقدامات اولیه بیمار را ارجاع فوری می کند.

8) ثبت آمار و گزارش دهی :

- کلیه اطلاعات مربوط به مراقبتها صبق دستورالعمل در پرونده خانوار ، دفاتر مربوطه و پرونده خانوار بصورت روزانه ثبت می کند.

- همزمان با ثبت دفتر اقدامات انجام شده مطابق پرونده خانوار در فرمهای آماری بصورت چوب خط ثبت می شود.

- اطلاغات مربوط به زیج حیاتی در موعد مقرر ثبت شده است.

- دفاتر ، زیج حیاتی و پرونده خانوار ، موجودی دارو و فرمهای آماری در طول ماه و آخر ماه همخوانی دارد.

- فرمهای آماری را در آخرین روز هر ماه تکمیل نموده و ضمن نگهداری یک نسخه از آن در خانه بهداشت آن را در جلسه ماهیانه بهورزان تحویل می دهد.

- یک نسخه از مکاتبات خانه بهداشت را بصورت منظم نگهداری نموده است.

9)داروئی

- کنترل موجودی داروئی قفسه بهورز در پایان هر ماه و برآورد نیاز در دوره های 3 ماهه و تهیه درخواست داروئی و اقلام بهداشتی مطابق آموزش داده شده

- کنترل تاریخ انقضا داروهای موجود

- برآورد مصرف داروهای تاریخ نزدیک تا زمان انقضا و گزارش به مسئول داروئی مرکز مربوطه

- ثبت روزانه آمار داروها و اقلام و تجهیزات بهداشتی مصرف شده در دفتر داروئی و جمعبندی آن در پایان هر ماه

- برآورد سرنگ و تجهیزات مورد نیاز واکسیناسیون متناسب با آمار واکسیناسیون در هر 3ماه و ثبت در درخواست داروئی

 

سه‌شنبه 1 مرداد 1398   13:49:56