سه‌شنبه 23 آبان 1391پمفلت ایمنی تاسیسات-قسمت اول(مشاهده)
پمفلت ایمنی تاسیسات-قسمت دوّم
(مشاهده)

پمفلت ایمنی انبار
(مشاهده)

پمفلت آموزشی،پیشگیری از کمردرد
(مشاهده)
 مجموعه چک لیست های ایمنی و بهداشت حرفه ای(مشاهده)-مطابق با قانون کار و تامین اجتماعیدفترچه عملیاتی پسماند
(مشاهده)

برای دانلود فایل اصلی بر روی قسمت فایلها در پایین صفحه کلیک کنید.
 

مطلبِ ارائه شده در همایش صدا(مشاهده)

 

 استفاده از دستور عمل های بهداشت حرفه ای(مشاهده) مرکز سلامت محیط و کاردستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرائی(مشاهده)

 

چگونگی تهیه پلان ارزیابی عوامل زیان آور محیط کارونظارت بر فعالیت پیمانکاران ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای(مشاهده)


 

تصویر برداری حرارتی و کاربردی آن(مشاهده)


 

آنالیز حوادث به روشTRIPOD BETA(مشاهده)


کتابچه حدود مجاز مواجهه شغلی(مشاهده)


پیشگیری از بیماری های ناشی  از کار(مشاهده)


(مشاهده)THE prevention of occupational diseases


نظارت بر الاینده سنجی عوامل شیمیایی(مشاهده)


 

نمونه برداری از آلاینده های هوا(مشاهده)


ارگونومی در بیمارستان(مشاهده)


تجهیزات حفاظت فردی در بیمارستان(مشاهده)


روش های سنجش، معیارهای انتخاب و ارزشیابی ارگونومی(مشاهده)


عوامل زیان آور شیمیایی وفیزیکی بیمارستان(مشاهده)


فیلتراسیون هوا در بیمارستانها(مشاهده)
 
فايلها
دفترچه -برنامه عملياتي پسماند.docx 52.345 KB
حدود مجاز مواجهه شغلي 94.pdf 5.82 MB
پنجشنبه 6 تير 1398   10:53:06
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها