دوشنبه 22 آبان 1391

 

معرفی گروه بهداشت حرفه ای :

گروه بهداشت حرفه‌ای یکی از واحدهای تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرزاست که دارای7 مرکزبهداشت شامل : مرکز بهداشت شرق کرج،مرکز بهداشت غرب کرج، مرکز بهداشت فردیس ،مرکز بهداشت ساوجبلاغ،مرکزبهداشت نظرآباد ، مرکز بهداشت اشتهارد و مرکز بهداشت طالقان متشکل از  نیروی کاردان و کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تجهیزات فنی مورد نیاز به منظوررسیدن به اهداف تعیین شده می باشد ‌.

هدف اصلی:

تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روانی، اجتماعی نیروی کار در کلیه مشاغل (واحدهای صنعتی، معدنی کشاورزی و خدماتی)

وظایف:

*        کنترل و پایش مستمر از کلیه واحدهای مختلف صنعتی و ....

*        انجام معاینات بهداشتی کارگران اعم از استخدامی دوره‌ای و اختصاصی

*        شناسایی و اندازه‌گیری فاکتورهای زیان‌آور محیط کار شامل عوامل فیزیکیشیمیایی بیولوژیکی روانی و ارگونومیکی

*        آموزش و بازآموزی در سطوح مختلف (مدیران شاغلین بهداشت‌یاران بهگرانو کارشناسان بهداشت حرفه‌ای صنایع کارشناسان و کاردانان و پزشکان شاغل در مراکزبهداشت دانشجویان و کارورزان)

*        بررسی شکوائیه‌های رسیده

*        اجرای طرحها و برنامه‌های مختلف شامل طرح ادغام بقا- پایش- بهگر- خانه‌های بهداشت کارگری و ...

*        صدور صلاحیت بهداشتی کارگری

*        بازدید مشترک از خانه‌های بهداشت کارگری

*        تهیه و تنظیم آمار فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای بصورت ماهیانه سه ماهه- ششماهه- سالیانه و تعیین شاخصهای مربوطه

*        صدور صلاحیت ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و طب‌کار برای شرکتهای خصوصی

ارزشها و باورها:

*        با توجه به اینکه 45% جمعیت دنیا و یا به عبارتی 58% افراد بالای 10سال درشمار نیروی کار قرار می‌گیرند و تلاش آنها بدون تردید به توان کاری آنها بستگی داردو این توان کاری منجر به استحکام پایه‌های اقتصادی جامعه می‌گردد در نتیجه اعتقادبراین است تامین بهداشت حرفه‌ای و رفاه کارگری افراد شاغل علاوه براینکه ارج نهادنبه ارزشهای انسانی است جزء شرط اولیه بهره‌وری و بیشترین اهمیت را در رابطه باتوسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی دارد.

*        اعتقاد براین است که هر فرد در حین انجام کار و در محیط کار حق بهره‌مندیاز یک کار ایمن و سالم که زندگی پربار اقتصادی و اجتماعی را بهمراه آورده را دارامی‌باشد که وظیفه مسئولین و سیاست‌گزاران است که نسبت به تحقق این مهم همت گمارند.

*        اعتقاد براین است که نیروی انسانی فعال و ماهر ارکان اساسی سرمایه‌های یک مملکت از نظر اقتصادی نقش اساسی دارد.

فرایند های گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

*        شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از کارگاهها و کارخانجات تحتپوشش منطقه و تشکیل بانک اطلاعاتی کارگاه ها

*        برنامه ریزی جهت پیشبرد فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای( استراتژیک، جامععملیاتی و...)

*        صدور صلاحیت بهداشتی برای کارگاههای معرفی شده از سوی صنوف مربوطه

*        صدورمجوزارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب کاربرای شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی

*        بررسی شکوائیه های بهداشتی واصله

*        نظارت بر اجرای طرح های مختلف شامل ( طرح ارگونومی، بهداشت کشاورزی، بقا ، پسماند،پایش ، سیلیکوزیس ، HSE مدارسو...

*        برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارشناسان بهداشت حرفهای مراکز، کارشناسان صنایع ، بهداشتیاران کارو بهگران

*        همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی ملی و مقطعی

*        جمع آوری وجمع بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مراکز وانجامتجزیه و تحلیل بصورت ( سه ماهه- شش ماهه وسالیانه) وارسال فیدبک به مراکزبهداشت

*        نظارت وپایش فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای مراکز

*        بررسی مشاغل سخت و زیان آور و شرکت در جلسات کمیته مذکور

*        پایش شرکت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت کار

فرایند های واحد بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت

*        پایش کارگاه ها( شناسایی، تحت پوشش قراردادن و پیگیری کارگاهها یتحت پوشش منطقه)

*        رسیدگی به شکوائیه های بهداشتی واصله

*        اجرای برنامه های آموزشی در سطوح مختلف (شاغلین ، مدیران، بهداشتیاران کار، بهورزان و...)

*        جمع آوری و جمع بندی آمار فعالیتها، تهیه آمار مقایسه ای و تجزیه وتحلیل آن به صورت سه ماهه ،شش ماهه و سالیانه

*        همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی

*        بازدید از کارگاه های تازه تاسیس برای صدور صلاحیت بهداشتی

*        بازدید از خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار

*        نظارت بر نحوه انجام معاینات بهداشتی شاغلین اعم از بدو استخدام ،دوره ای و اختصاصی

*        نظارت بر شناسایی ، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

*        اجرای طرح های مختلف شامل ( طرح ارگونومی، بهداشت کشاورزی ، بقا ،پسماند،پایش ، سیلیکوزیس ، HSE مدارس و.......)

*        پیگیری در جهت ایجاد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در صنایع ونظارت بر عملکرد آن ها

*        معرفی کارگاه های متخلف به مراجع قضایی

*        ارزیابی عملکرد شرکت های مجوزدارارائه دهنده خدمات سلامت کار

تعریف بهداشت حرفه ای :

*        تامین ، حفظ و ارتقائ بالاترین درجه سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین در کلیه حرف و مشاغل

*        بهداشت حرفه‌ای به تعریف سازمان بین‌ا لمللی کار ILO و سازمان بهداشت جهانی WHO

*        ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل.

*        مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است.

*        مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان‌ آور محیط کار سلامت آنان را تهدید می‌کند

*        اهداف بهداشت حرفه‌ای

*        ارتقاء و تأمین بالاترین درجه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

*        پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار

*        تطابق شرایط کار با انسان بمنظور کاهش اثرات کار و ابزار کار بر سلامت انسان

اصول بهداشت حرفه‌ای( Principals of occupational health )

*        شناسایی عامل زیان‌آور ( Identification of the Hazards )

*        اندازه‌گیری ( Measurement of Possible Harmful Factors)

*        تفسیر نتایج و تبیین خطر ( Interpretation of the Results)

*        اقدامات کنترلی Control measures) )

تیم خدمات بهداشت حرفه‌ای( Team Work )

*        پزشک عمومی

*        پزشک طب کار

*        پرستار بهداشت حرفه‌ای

*        مسوول ایمنی و حفاظت فنی

*        کارشناس بهداشت حرفه‌ای

تخصصهای لازم در جهت تأمین بهداشت حرفه‌ای در حرف مختلف:

*        مهندسی

*        شیمی

*        سم شناسی

*        روان شناسی

*        فیزیولوژی

*        پزشکی

خدمات بهداشت حرفه‌ای در صنعت را می‌توان به چند دسته بصورت زیرطبقه‌بندی نمود:

الف) سالم سازی محیط کار در صنعت از طریق :

*        تهیه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

*        تامین غذای سالم برای کارگران و کارکنان

*        جمع آوری و دفع مواد زائد جامد و مایع

*        کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان

*        ایجاد تسهیلات بهداشتی کافی (مطابق آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشتبا ستناد ماده 156 قانون کار)

*        تامین نظافت عمومی محیط

ب) شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آورشامل:

*        عوامل فیزیکی، سرو صدا، نور ، تشعشعات، گرما، رطوبت و ....

*        عوامل شیمیایی: گرد و غبار، دود، دود فلزی، گازها و بخارات، اسیدها و .....

*        عوامل بیولوژیکی: میکروبها، ویروسها، قارچها و ....

*        عوامل مکانیکی: ضربه، ارتعاش، فشار و ....

*        عوامل ارگونومی : وضعیت نا منا سب بد ن در حین انجام کار،ابزار کار نامناسب

ج) پیشگیری از حوادث ناشی از کار

د( پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار (حرفه‌ای)ازطریق :

الف) انجام معاینات قبل از استخدام

هدف معاینات قبل از استخدام:

*        تعیین قابلیت شخص برای کار مورد نظر

*        حفظ صنعت و سلامت کارگران

*        تعیین حدود سلامتی متقاضی و محدودیتهایی که در کار بعدی باید داشته باشد.

*        تعیین ضایعات و نواقص قطبی و ثبت در پرونده

*        تعیین بیماری مسری و درمان آنها

*        تعیین فواصل معاینات بعدی

*        تشکیل پرونده بهداشتی

*        آشنایی با روحیات و اطلاعات بهداشتی کارگر

ب - انجام معاینات دوره ای

هدف معاینات دوره‌ای:

*        تشخیص زودرس بیماریها و عوارض ناشی از کار

*        توصیه جهت تغییر شغل و محدود نمودن کار افراد بیمار

*        تعیین اثر محیط کار بر سلامت کارگران

*        ارزشیابی روشهای پیشگیری و ایمنی

*        جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای واگیر

جانجام معاینات اختصاصی

معاینات اختصاصی:

*        برای کارگران مشاغل سخت و زیان آور

*        معاینات زنان و جوانان

*        معاینات هنگام تغییر شغل

*        معاینات هنگام برگشت به کار مجدد

*        معاینات مدیران

*        معاینات پزشکی در مقابل درخواست

ه) نظارت بر تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار کارگاهها

و) نظارت بر اجرای قوانین کار و استانداردهای بهداشتی

ح) نظارت بر تامین و استفاده از وسایل حفاظت فردی

ط) مراقبت ویژه در مورد بانوان کارگر و نوجوان

ی) نظارت بر رعایت مسائل بهداشت روانی در محیط کار

س) بازرسی مرتب از محیط کار و آموزش بهداشت حرفه‌ای به کارگران

ر) تطابق شرایط کار با انسان (ارگونومی(

معرفی پرسنل واحدبهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

تلفن تماس

1

خانم مهندس زهراصفائی نیکو

کارشناس مسوول بهداشت حرفه ای

معاونت بهداشتی

02632544414

2

 خانم  مهندس  سکینه احمدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

معاونت بهداشتی

02632544413

3

 خانم مهندس صفیه حیدریان
 
 

کارشناس بهداشت حرفه ای

معاونت بهداشتی

02632544413

 
 
 
 

معرفی کارشناسان مسئول شهرستانها

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

تلفن تماس

1

آقای مهندس محمود عسگریان زادهآقای مهندس محمود عسگریان زاد   آقای مهندس محمود عسگریان زاده

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشت غرب کرج

02634202667

2

آقای مهندس امیر رضا نگهبان

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشت شرق کرج

02634207938

3 خانم مهندس طیبه محمودی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان فردیس 02636707158

4


آقای مهندس عارف تبیانیان

کا رشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشت شهرستان ساوجبلاغ

02644225512

5

خانم مهندس سکینه ولی دوتپه

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

شهرستان نظر آباد

02645385009

6 خانم مهندس محبوبه عابدی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان اشتهارد 026337729339
7 خانم مهندس زهرا کریمی یکنمی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان طالقان 02644722525

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت

برنامه ریزی :

*        برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کارو شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات

*        تدوین برنامه استراتژیک واحد

*        تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف

*        برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای

سازماندهی:

*        هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه

*        هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره کل کار وامور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و(... ..

نظارت و پایش:

*        نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریاتکارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .

*        نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبکبه مراکز مربوطه .

*        نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگرو(....

*        نظارت و پیگیری تاسیس مراکز بهداشت‌کار و خانه‌های بهداشت کارگری درکارخانجات تحت پوشش.

هدایت و رهبری

*        هدایت برنامه استراتژیک واحد

*        تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاءفرآیندهای واحد.

*        تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای وبازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز.

*        همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی ملی و مقطعی.

*        بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.

*        تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکزتابعه.

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت

 

*        شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی وخدمات تحت پوشش مرکز بهداشت‌غرب

*        همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار وشناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صنایع تحت پوشش

*        بازدید از کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی.

*        ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه.

*        بازدید مشترک از کارخانه‌های بهداشت کارگری و نظارت بر انجام فعالیتهای بهداشتیاران کار.

*        همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناسواحد، کارشناس صنایع، بهداشتیاران کار، بهگران و کارآموزان (.

*        همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، ملی و مقطعی.

*        جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای بصورت سه ماهه، شش ماههو سالیانه.

*        تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و گزارش فعالیتهای واحد.

*        معرفی کارگاههای متخلف از موازین بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی.

*        همکاری در برنامه‌ریزی فعالیتها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای.

*        نظارت و پایش فعالیتهای واحدهای بهداشت حرفه ای مراکزتابعه.

*        هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت غرب تهران و مراکز تابعه.

*        همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفهای و بازنگری آنها.

*        پایش کارگاه‌های با بعد کارگری بالای 50 نفر.

پنجشنبه 30 خرداد 1398   05:38:55
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها