دوشنبه 22 آبان 1391

 

معرفی گروه بهداشت حرفه ای :

گروه بهداشت حرفه‌ای یکی از واحدهای تحت پوشش حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرج است که دارای6 مرکزبهداشت شامل : مرکز بهداشت کرج، مرکز بهداشت فردیس ،مرکز بهداشت ساوجبلاغ،مرکزبهداشت نظرآباد ، مرکز بهداشت اشتهارد و مرکز بهداشت طالقان متشکل از  نیروی کاردان و کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تجهیزات فنی مورد نیاز به منظوررسیدن به اهداف تعیین شده می باشد ‌.

هدف اصلی:

تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روانی، اجتماعی نیروی کار در کلیه مشاغل (واحدهای صنعتی، معدنی کشاورزی و خدماتی)

وظایف:

*        کنترل و پایش مستمر از کلیه واحدهای مختلف صنعتی و ....

*        انجام معاینات بهداشتی کارگران اعم از استخدامی دوره‌ای و اختصاصی

*        شناسایی و اندازه‌گیری فاکتورهای زیان‌آور محیط کار شامل عوامل فیزیکیشیمیایی بیولوژیکی روانی و ارگونومیکی

*        آموزش و بازآموزی در سطوح مختلف (مدیران شاغلین بهداشت‌یاران بهگرانو کارشناسان بهداشت حرفه‌ای صنایع کارشناسان و کاردانان و پزشکان شاغل در مراکزبهداشت دانشجویان و کارورزان)

*        بررسی شکوائیه‌های رسیده

*        اجرای طرحها و برنامه‌های مختلف شامل طرح ادغام بقا- پایش- بهگر- خانه‌های بهداشت کارگری و ...

*        صدور صلاحیت بهداشتی کارگری

*        بازدید مشترک از خانه‌های بهداشت کارگری

*        تهیه و تنظیم آمار فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای بصورت ماهیانه سه ماهه- ششماهه- سالیانه و تعیین شاخصهای مربوطه

*        صدور صلاحیت ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و طب‌کار برای شرکتهای خصوصی

ارزشها و باورها:

*        با توجه به اینکه 45% جمعیت دنیا و یا به عبارتی 58% افراد بالای 10سال درشمار نیروی کار قرار می‌گیرند و تلاش آنها بدون تردید به توان کاری آنها بستگی داردو این توان کاری منجر به استحکام پایه‌های اقتصادی جامعه می‌گردد در نتیجه اعتقادبراین است تامین بهداشت حرفه‌ای و رفاه کارگری افراد شاغل علاوه براینکه ارج نهادنبه ارزشهای انسانی است جزء شرط اولیه بهره‌وری و بیشترین اهمیت را در رابطه باتوسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی دارد.

*        اعتقاد براین است که هر فرد در حین انجام کار و در محیط کار حق بهره‌مندیاز یک کار ایمن و سالم که زندگی پربار اقتصادی و اجتماعی را بهمراه آورده را دارامی‌باشد که وظیفه مسئولین و سیاست‌گزاران است که نسبت به تحقق این مهم همت گمارند.

*        اعتقاد براین است که نیروی انسانی فعال و ماهر ارکان اساسی سرمایه‌های یک مملکت از نظر اقتصادی نقش اساسی دارد.

فرایند های گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

*        شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از کارگاهها و کارخانجات تحتپوشش منطقه و تشکیل بانک اطلاعاتی کارگاه ها

*        برنامه ریزی جهت پیشبرد فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای( استراتژیک، جامععملیاتی و...)

*        صدور صلاحیت بهداشتی برای کارگاههای معرفی شده از سوی صنوف مربوطه

*        صدورمجوزارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب کاربرای شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی

*        بررسی شکوائیه های بهداشتی واصله

*        نظارت بر اجرای طرح های مختلف شامل ( طرح ارگونومی، بهداشت کشاورزی، بقا ، پسماند،پایش ، سیلیکوزیس ، HSE مدارسو...

*        برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارشناسان بهداشت حرفهای مراکز، کارشناسان صنایع ، بهداشتیاران کارو بهگران

*        همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی ملی و مقطعی

*        جمع آوری وجمع بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مراکز وانجامتجزیه و تحلیل بصورت ( سه ماهه- شش ماهه وسالیانه) وارسال فیدبک به مراکزبهداشت

*        نظارت وپایش فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای مراکز

*        بررسی مشاغل سخت و زیان آور و شرکت در جلسات کمیته مذکور

*        پایش شرکت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت کار

فرایند های واحد بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت

*        پایش کارگاه ها( شناسایی، تحت پوشش قراردادن و پیگیری کارگاهها یتحت پوشش منطقه)

*        رسیدگی به شکوائیه های بهداشتی واصله

*        اجرای برنامه های آموزشی در سطوح مختلف (شاغلین ، مدیران، بهداشتیاران کار، بهورزان و...)

*        جمع آوری و جمع بندی آمار فعالیتها، تهیه آمار مقایسه ای و تجزیه وتحلیل آن به صورت سه ماهه ،شش ماهه و سالیانه

*        همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی

*        بازدید از کارگاه های تازه تاسیس برای صدور صلاحیت بهداشتی

*        بازدید از خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار

*        نظارت بر نحوه انجام معاینات بهداشتی شاغلین اعم از بدو استخدام ،دوره ای و اختصاصی

*        نظارت بر شناسایی ، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

*        اجرای طرح های مختلف شامل ( طرح ارگونومی، بهداشت کشاورزی ، بقا ،پسماند،پایش ، سیلیکوزیس ، HSE مدارس و.......)

*        پیگیری در جهت ایجاد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در صنایع ونظارت بر عملکرد آن ها

*        معرفی کارگاه های متخلف به مراجع قضایی

*        ارزیابی عملکرد شرکت های مجوزدارارائه دهنده خدمات سلامت کار

تعریف بهداشت حرفه ای :

*        تامین ، حفظ و ارتقائ بالاترین درجه سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین در کلیه حرف و مشاغل

*        بهداشت حرفه‌ای به تعریف سازمان بین‌ا لمللی کار ILO و سازمان بهداشت جهانی WHO

*        ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل.

*        مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است.

*        مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان‌ آور محیط کار سلامت آنان را تهدید می‌کند

*        اهداف بهداشت حرفه‌ای

*        ارتقاء و تأمین بالاترین درجه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

*        پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار

*        تطابق شرایط کار با انسان بمنظور کاهش اثرات کار و ابزار کار بر سلامت انسان

اصول بهداشت حرفه‌ای( Principals of occupational health )

*        شناسایی عامل زیان‌آور ( Identification of the Hazards )

*        اندازه‌گیری ( Measurement of Possible Harmful Factors)

*        تفسیر نتایج و تبیین خطر ( Interpretation of the Results)

*        اقدامات کنترلی Control measures) )

تیم خدمات بهداشت حرفه‌ای( Team Work )

*        پزشک عمومی

*        پزشک طب کار

*        پرستار بهداشت حرفه‌ای

*        مسوول ایمنی و حفاظت فنی

*        کارشناس بهداشت حرفه‌ای

تخصصهای لازم در جهت تأمین بهداشت حرفه‌ای در حرف مختلف:

*        مهندسی

*        شیمی

*        سم شناسی

*        روان شناسی

*        فیزیولوژی

*        پزشکی

خدمات بهداشت حرفه‌ای در صنعت را می‌توان به چند دسته بصورت زیرطبقه‌بندی نمود:

الف) سالم سازی محیط کار در صنعت از طریق :

*        تهیه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

*        تامین غذای سالم برای کارگران و کارکنان

*        جمع آوری و دفع مواد زائد جامد و مایع

*        کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان

*        ایجاد تسهیلات بهداشتی کافی (مطابق آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشتبا ستناد ماده 156 قانون کار)

*        تامین نظافت عمومی محیط

ب) شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آورشامل:

*        عوامل فیزیکی، سرو صدا، نور ، تشعشعات، گرما، رطوبت و ....

*        عوامل شیمیایی: گرد و غبار، دود، دود فلزی، گازها و بخارات، اسیدها و .....

*        عوامل بیولوژیکی: میکروبها، ویروسها، قارچها و ....

*        عوامل مکانیکی: ضربه، ارتعاش، فشار و ....

*        عوامل ارگونومی : وضعیت نا منا سب بد ن در حین انجام کار،ابزار کار نامناسب

ج) پیشگیری از حوادث ناشی از کار

د( پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار (حرفه‌ای)ازطریق :

الف) انجام معاینات قبل از استخدام

هدف معاینات قبل از استخدام:

*        تعیین قابلیت شخص برای کار مورد نظر

*        حفظ صنعت و سلامت کارگران

*        تعیین حدود سلامتی متقاضی و محدودیتهایی که در کار بعدی باید داشته باشد.

*        تعیین ضایعات و نواقص قطبی و ثبت در پرونده

*        تعیین بیماری مسری و درمان آنها

*        تعیین فواصل معاینات بعدی

*        تشکیل پرونده بهداشتی

*        آشنایی با روحیات و اطلاعات بهداشتی کارگر

ب - انجام معاینات دوره ای

هدف معاینات دوره‌ای:

*        تشخیص زودرس بیماریها و عوارض ناشی از کار

*        توصیه جهت تغییر شغل و محدود نمودن کار افراد بیمار

*        تعیین اثر محیط کار بر سلامت کارگران

*        ارزشیابی روشهای پیشگیری و ایمنی

*        جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای واگیر

جانجام معاینات اختصاصی

معاینات اختصاصی:

*        برای کارگران مشاغل سخت و زیان آور

*        معاینات زنان و جوانان

*        معاینات هنگام تغییر شغل

*        معاینات هنگام برگشت به کار مجدد

*        معاینات مدیران

*        معاینات پزشکی در مقابل درخواست

ه) نظارت بر تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار کارگاهها

و) نظارت بر اجرای قوانین کار و استانداردهای بهداشتی

ح) نظارت بر تامین و استفاده از وسایل حفاظت فردی

ط) مراقبت ویژه در مورد بانوان کارگر و نوجوان

ی) نظارت بر رعایت مسائل بهداشت روانی در محیط کار

س) بازرسی مرتب از محیط کار و آموزش بهداشت حرفه‌ای به کارگران

ر) تطابق شرایط کار با انسان (ارگونومی(

معرفی پرسنل واحدبهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

تلفن تماس

1

خانم مهندس زهراصفائی نیکو

کارشناس مسوول بهداشت حرفه ای

معاونت بهداشتی

02632544414

2

 خانم  مهندس  سکینه احمدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

معاونت بهداشتی

02632544413

3

 خانم مهندس صفیه حیدریان
 
 

کارشناس بهداشت حرفه ای

معاونت بهداشتی

02632544413

 
 
 
 

معرفی کارشناسان مسئول شهرستانها

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

تلفن تماس

1

خانم مهندس طیبه محمودی

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشت فردیس

02636707158

2

آقای مهندس محمود عسگریان زاده

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشت کرج

02634202667

3

آقای مهندس  عارف تبیانیان

کا رشناس مسئول بهداشت حرفه ای

شهرستان ساوجبلاغ

02644225512

4

خانم مهندس سکینه ولی دوتپه

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

شهرستان نظر آباد

02645385009

5

6

خانم مهندس مریم ایپکچیان

خانم مهندس زهرا کریمی یکنمی

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

شهرستان اشتهارد

شهرستان طالقان

026337729339

02644722525

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت

برنامه ریزی :

*        برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کارو شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات

*        تدوین برنامه استراتژیک واحد

*        تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف

*        برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای

سازماندهی:

*        هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه

*        هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره کل کار وامور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و(... ..

نظارت و پایش:

*        نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریاتکارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .

*        نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبکبه مراکز مربوطه .

*        نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگرو(....

*        نظارت و پیگیری تاسیس مراکز بهداشت‌کار و خانه‌های بهداشت کارگری درکارخانجات تحت پوشش.

هدایت و رهبری

*        هدایت برنامه استراتژیک واحد

*        تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاءفرآیندهای واحد.

*        تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای وبازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز.

*        همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی ملی و مقطعی.

*        بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.

*        تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکزتابعه.

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت

 

*        شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی وخدمات تحت پوشش مرکز بهداشت‌غرب

*        همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار وشناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صنایع تحت پوشش

*        بازدید از کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی.

*        ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه.

*        بازدید مشترک از کارخانه‌های بهداشت کارگری و نظارت بر انجام فعالیتهای بهداشتیاران کار.

*        همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناسواحد، کارشناس صنایع، بهداشتیاران کار، بهگران و کارآموزان (.

*        همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، ملی و مقطعی.

*        جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای بصورت سه ماهه، شش ماههو سالیانه.

*        تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و گزارش فعالیتهای واحد.

*        معرفی کارگاههای متخلف از موازین بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی.

*        همکاری در برنامه‌ریزی فعالیتها جهت پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای.

*        نظارت و پایش فعالیتهای واحدهای بهداشت حرفه ای مراکزتابعه.

*        هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت غرب تهران و مراکز تابعه.

*        همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفهای و بازنگری آنها.

*        پایش کارگاه‌های با بعد کارگری بالای 50 نفر.

دوشنبه 28 آبان 1397   07:16:07
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها