دوشنبه 15 دي 1393

فرم ارسال گزارش آموزش ارگونومی(مشاهده)- توجّه: ابتدا با کلیک بر روی عبارت مربوطه،آنرا در سیستم خود ذخیره و سپس از آن استفاده نمایید.

فرم ثبت ارزیابی ارگونومی(مشاهده)- توجّه: ابتدا با کلیک بر روی عبارت مربوطه،آنرا در سیستم خود ذخیره و سپس از آن استفاده نمایید.


فرم گزارش گیری ارگونومی(مشاهده)- توجّه: ابتدا با کلیک بر روی عبارت مربوطه،آنرا در سیستم خود ذخیره و سپس از آن استفاده نمایید.

فرم ارسال آمار روشنائی(مشاهده)- توجّه: ابتدا با کلیک بر روی عبارت مربوطه،آنرا در سیستم خود ذخیره و سپس از آن استفاده نمایید.

فرم ارسال آمار صدا(مشاهده)- توجّه: ابتدا با کلیک بر روی عبارت مربوطه،آنرا در سیستم خود ذخیره و سپس از آن استفاده نمایید.

پنجشنبه 30 خرداد 1398   06:04:37
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها