چهارشنبه 11 بهمن 1391

 

 

فرایندها

 الف مکاتبات و درخواستهای کارکنان

 ارائه درخواست مکتوب متقاضی به سرپرست مربوطه 7 اعلام نظر سرپرست مربوطه و درصورت موافقت به واحد دبیرخانه جهت ثبت و شماره واسکن ارسال خواهد شد. 7 ارسال به دفتر ریاست.

 ب- پرداخت کمک هزینه ازدواج، فوت ، مهدکودک و غیره

 کمک هزینه ازدواج:
1-
ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی به معاونت محترم بهداشتی به انضمام مدارک مربوطه( مدارک پیوست )
2- ارجاع به کارگزینی
3-
بررسی استحقاق متقاضی جهت دریافت کمک هزینه فوق و مدارک ارائه شده و ارسال نامه به رئیس امور مالی معاونت بهداشتی جهت انجام مراحل مربوطه.

 مدارک لازم :

v       اصل و تصویر صفحات دوم تا پنجم سند ازدواج

v       اصل وتصویرصفحات اول دوم شناسنامه های عروس و داماد و فرد کارمند

v       آخرین حکم افزایش حقوق

v       دفترچه بیمه فرزند فرد متقاضی کمک هزینه

v       ارائه نامه رسمی مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج از محل کار فرزند درصورتیکه در سند ازدواج شغل فرزند فرد متقاضی، کارمند قید شده باشد.

v       تکمیل فرم تعهدنامه مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج توسط خانمهای شاغل یا بازنشسته متقاضی

v       ارائه آخرین فیش حقوقی

اصل مدارک فوق زمان دریافت چک مورد نیاز است.

 پرداخت کمک هزینه فوت:

 مراحل فرایند پرداخت کمک هزینه فوت مشابه کمک هزینه ازدواج است با این تفاوت که مدارک مربوطه شامل:

v       اصل و تصویر شناسنامه کارمند

v       اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متوفی

v       اصل وتصویر خلاصه رونوشت فوت

v       گواهی انحصار وراثت

v       دفتر چه بیمه فرد متوفی

v       ارائه کارت شناسایی معتبر توسط فرد متقاضی

 اصل مدارک فوق زمان دریافت چک مورد نیاز است.

 کمک هزینه مهد کودک به بانوان شاغل دارای فرزند زیر 6 سال:

 پس از وصول بخشنامه جهت پرداخت به نحو مقتضی به اطلاع افراد ذینفع رسانده شده و مدارک مربوطه جمع آوری و در این خصوص اقدام می شود.

 

 ج- ثبت نام از متقاضیان گذراندن طرح:

 د- انتقال به سایر دستگاههای دولتی

1)       درخواست کتبی متقاضی به سرپرست مرکز بهداشت مربوطه و موافقت ایشان

2)      ارسالنامه به معاونت در صورت تأیید سرپرست

3)      طرح درکمیته نقل وانتقال

4)      در صورت عدم موافقت اطلاع رسانی به متقاضی و در صورت موافقت اقدام جهت مکاتبات اداری مربوطه

 هـ - انتقال از سایر دانشگاههای علوم پزشکی و دستگاههای دولتی : قابل توجه است که انتقال از کلیه شهرستانها و استانها به غیر از تهران به شهرستان کرج ممنوع می باشد . لذا فقط درخواست های انتقال از تهران پذیرفته و بررسی خواهد شد متقاضی می تواند درخواست انتقال به شهرستانهای دیگر استان البرز را ارائه دهد.

 تبصره : در صورت عدم وجود ردیف سازمانی جهت اختصاص به متقاضی در متقاضیان انتقال از تهران به کرج ، فرد همراه با ردیف سازمانی مورد تصدی خوددردستگاه مبدإ انتقال خواهد یافت.

 مدارکی که پرسنل محترم منتقله جهت تکمیل اطلاعات در سیستم پرسنلی وبرقراری حقوق و مزایا می بایست ارائه نمایند:
1-فرم 502
2- دوره های
آموزشی ضمن خدمت دارای مجوز ( اصل و تصویر ) که در فرم مربوطه فهرست شده باشند.
3-
 اصل و تصویر مفاصا حساب از دستگاه مبدإ.

 

پنجشنبه 30 خرداد 1398   06:30:11
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها