چهارشنبه 11 بهمن 1391

v     بخشنامه ارزیابی و عملکرد کارکنان در سال 91و  تصویب نامه هیات وزیران در مورد افزایش حقوق سال 91(مشاهده)

قوانین و مقررات
الف- حضور و غیاب ( صفحه 947 کتاب قوانین و مقررات استخدامی)/(مشاهده)

ب - مرخصی ها ( مرخصی استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق، ساعتی،استحقاقی شیردهی ) صفحه 949 تا 954 کتاب فوق الذکر(مشاهده)

 ج مأموریت و انتقالی

 ج-1- ممنوعیت انتقال کارکنان به دانشگاه علوم پزشکی و خدماتبهداشتی درمانی البرز به غیر از متقاضیان انتقال از تهران

 د- خدمت نیمه وقت بانوان

 بانوان شاغل می توانند در صورت نیاز و با موافقت سرپرست مربوطه از طرح خدمت نیمه وقت بانوان استفاده نمایند . تا سقف سه سال به طور کامل جزء سنوات خدمتی آنها و بیش از سه سال نصف مدت دوره خدمت نیمه وقت بعنوان سنوات خدمتی محسوب می گردد. در صورتیکه بیمه بازنشستگی توسط متقاضی بطور کامل واریز شود و این سنوات بطور کامل جزء سابقه بیمه محاسبه می شود.

 هـ - بازنشستگی

پنجشنبه 6 تير 1398   10:48:29
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها