چهارشنبه 11 بهمن 1391 شماره تماس مستقیم: 32544415


شرح وظایف
:

 تحت نظارت مقام مافوق عهده دارمطالعه و بررسی و انجام فعالیتهای مربوط به امور اداری و استخدامی ، در زمینه های استخدام و آموزش ، طبقه بندی مشاغل، حقوق و مزایا و سایر فنون بهبود امور اداری و نگهداری و طبقه بندی پرونده پرسنل وراهنمایی مراجعین می باشد.

معرفی اموراداری و کارگزینی

 اداره کارگزینی کادر اداری از ادارات زیرمجموعه مدیریت توسعه و سرمایه انسانی دانشگاه می باشد که از جمله وظائف این کادر به شرح ذیل می باشد :

 1-تبدیل وضعیت استخدامی به یکی از طرق زیر:

  الف. از پیمانی به رسمی آزمایشی

  ب. از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

2- مکاتبه در خصوص امور مرخصی استحقاقی و ذخیره آن و همچنین مرخصی بدون حقوق

3-مکاتبه در خصوص ماموریتهای آموزشی و شرکت در فرصتهای مطالعاتی

4- مکاتبه در خصوص انتقال و مامورین به خدمت

5-تهیه و تنظیم خلاصه پرونده و صدور گواهی اشتغال به کار

6-ارائه آمار و گزارش بر حسب درخواست مقامات مافوق

7-  اجرای احکام افزایش حقوق و مزایای اول سال کارکنان رسمی و پیمانی

8- بررسی پرونده­های پرسنلی جهت اعطای طبقه شغلی کارکنان  و ارسال به کمیته طبقه بندی مشاغل دانشگاه و صدور احکام درصورت تصویب

9- صدورگواهی­های اشتغال بکار متفاوت برای پرسنل حسب درخواست آنان

10-صدور احکام انتصاب، اعمال مدرک تحصیلی، عائله مندی و اولاد، بدون حقوق، ماموریت، انتقال

11- انجام مکاتبات مربوط به پرسنل رسمی و پیمانی

معرفی همکاران امور اداری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

v    خانم فهیمه دانش سعید سرپرست اموراداری و مسئول کارگزینی معاونت بهداشتی
v    خانم فاطمه عزیزی کارگزین معاونت بهداشتی
v    خانم رقیه امینی نیکچه،کارمند دبیرخانه معاونت بهداشتی

تماس با ما:
(32543941-32548376-32543942-32543943)
پنجشنبه 6 تير 1398   10:54:28
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها