يكشنبه 21 آبان 1391

شماره تماس مستقیم: 32548479

 

معرفی پرسنل گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشتی

 

نام ونام خانوادگی

سمت

خانم دکتر زهرا داداشی

مدیر گروه بهداشت خانواده

خانم دکترآتوسا جابرسینه

کارشناس برنامه میانسالان

خانم معصومه رجبی

کارشناس برنامه مادران

خانم کبری تکدهقان

کارشناس برنامه نوزادان و شیر مادر

خانم نسرین رضائی

کارشناس برنامه سلامت باروری

خانم زهراسادات

کارشناس برنامه کودکان

خانم پور اسد

کارشناس برنامه سالمندان

خانم بوشهری کارشناس برنامه سلامت مادران

مناسبتهای بهداشت خانواده

18 فروردین

روز جهانی بهداشت

15 اردیبهشت

روز جهانی ماما

25 اردیبهشت

روز جهانی خانواده

20 تیر

روز جهانی جمعیت

10 مرداد

روز تغذیه با شیر مادر

9 مهر

روز جهانی سالمندان

16 مهر

روز جهانی کودک

28 مهر

روز ملی سلامت زنان

اول اسفند

روز ملی سلامت مردان

پنجشنبه 6 تير 1398   11:16:30
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها