يكشنبه 7 آبان 1391

اهمیت مراقبت های پیش از بارداری

 مهمترین هدف مراقبت پیش از بارداری افزایش بهبود کیفیت زندگی مادرونوزاد و شیرخوار با پیشگیری اولیه است . برای افزایش اطلاعات و تغییرات رفتاری خانمها و آقایان در سنین باروری مشاوره قبل از بارداری ضروری می باشد و موجب میگرددکه فرد حاملگی خود را با شرایط بهتری آغاز نماید و خطراتی را که موجب عوارض بدحاملگی میگردد در دوران قبل از بارداری اصلاح نماید در نتیجه مشکلات آینده را برایسلامتی خود و فرزندش کاهش دهد . بهبود سلامت قبل از بارداری موجب افزایش سلامت دردوران باردار شده و در نتیجه پیش آگهی حاملگی را بهبود می بخشد .

 عده ای از خانمهای در سنین بارداری از بیماریهای مختلف مزمن رنج میبرند و نیز در تماس با موادی هستند که می توانند اثرات سوء روی بارداری آنها داشتهباشند و موجب سقط ، مرگ نوازد ناهنجاریهای مادرزادی و دیگر عوارض شوند . بیماریهاییمانند آسم ، بیماری قلبی ، فشارخون ، دیابت ، اختلالات تیروئید ، چاقی یا افزایشوزن ، پوسیدگی دندان و دیگر بیماریهای دهان که این موارد منجر به پیدایش عوارض درمادر و نوزاد میگردد . رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن موجب کمبود وزن هنگام تولدمی شود ابتلاء به بیماریهای مقاربتی مثل ایدز و مصرف مواد مخدر موجب عوارض سوءحاملگی میگردند . سلامت دوران قبل از بارداری اهمیت ویژه ای دارد زیرا بسیاری ازرفتارها و تماسهایی که منجر به عوارض در تکامل و رشد بعدی جنین میگردد بیشتریناثرات سوء را در اوایل حاملگی می گذارند که قبل از مراجعه برای دریافت مراقبتبارداری است و یا حتی شخص نمی داند که حامله هست .

 در هفته های اول (52 روز اول بارداری ) تماس با الکل ، تنباکو و دیگرداروها و عدم دریافت ویتامینهای لازم ( اسیدفولیک ) و خطرات محل کار می تواند عوارضسوءروی تکامل جنین و نوزاد و عوارض سوءحاملگی برای مادر بگذارد .

 اثرات مؤثر بسیاری از دخالتها برای کاهش عوارض سوء ثابت شده اند کهشامل مصرف اسیدفولیک در کاهش نقایص سیستم عصبی کنترل مناسب دیابت ، واکسیناسیونبرای سرخجه و هپاتیت ، ترک سیگار و الکل می باشد .

 ارتباط مستقیمی بین بهداشت دهان مادر و پیش آگهی حاملگی وجود دارد . کرم خوردگی دندانهای مادر موجب افزایش خطر زایمان زودرس و کمبود وزن زمان تولدنوزاد میگردد .

 اجراء مراقبتهای پیش از بارداری شامل موارد زیر است :

1-گرفتن شرح حال : در مورد سابقه بارداری و زایمان قبلی ، نسبت خویشاوندی با همسر ، بیماری و ناهنجاری ، اختلالات روانی ، رفتارهای پرخطر ، اعتیاد، مصرف سیگار ، رژیم غذائی خاص

 2-معاینه بالینی :اندازه گیری قد و وزن ، کنترل فشارخون ، معاینه دهان و دندان ، تیروئید ، قلب ، ریه ، پوست ، پستانها ، شکم ، اندامها و دستگاه تناسلی .

 3-آزمایشات و سونوگرافی :شامل آزمایش خون از نظر کم خونی ، دیابت و ...... ، آزمایش ادرار ، پاپ اسمیر و انجام سونوگرافی در صورت نیاز .

 4-آموزش و مشاوره :شامل آموزش بهداشت فردی ، بهداشت روان ، بهداشت دهان و دندان ، تغذیه ، عدم مصرف مواد مخدر ، سیگار ، توصیه ها و مراقبتهای ضروری در صورت داشتن شغل سخت و سنگین ، زمان قطع روش پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردار شدن

 5-تجویز اسیدفولیک.

 6-ایمن سازی : تجویز واکسن سرخجه و توأم بزرگسال در صورت نیاز .
در مشاوره های قبل از بارداری تأثیرات بیماری مادر بر روی حاملگی ونوزاد آینده و نیز تأثیرات حاملگی روی سلامت مادر مورد بحث قرار می گیرد . به علتآنکه ممکن است یک بیماری در طول حاملگی شدت یافته و یا از شدتش کاسته شود . فرد می تواند برای باردار شدن و یا اجتناب از آن تصمیم بگیرد و برای حذف و یا کاهش تأثیرات عوامل خطر و اجتناب از عوارض سوء حاملگی توصیه ها و مداخلات لازم صورت گیرد .

 افرادیکه نیاز بیشتری به مشاوره ومراقبت پیش از بارداری دارند:

 خانمهایی که نیاز بیشتری به مشاوره و مراقبت پیش از بارداری دارند،شامل خانمهای با حاملگی هایی با عوارض قبلی و با خطر بیماریهای ژنیتکی ،

 سابقه بیماریهای مزمن و یا مصرف داروها

 “ مراقبت پیش از بارداری درکلیه مراکز بهداشتی ودرمانی انجام میشود

 

مطالب آموزشی در رابطه با مادرباردار

مسمومیت حاملگی

دانلود

مراقبت ها و عوارض بارداری

دانلود

مراقبت های پیش از بارداری

دانلود

 
پنجشنبه 6 تير 1398   10:56:19
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها