يكشنبه 7 آبان 1391

فلوچارت اجرای نظام مراقبت مرگ خارج بیمارستانی کودکان 59 1 ماهه

(برای مشاهده فلوچارت فوق بر روی آن کلیک کنید)

(برای مشاهده عبارتهای زیر بر روی آن کلیک کنید)

بوکلت مراقبت کودک بیمار زیر 2 ماه ویژه غیر پزشکان


بوکلت مراقبت کودک غیر بیمار(سالم) ویژه غیر پزشکانپنجشنبه 30 خرداد 1398   05:54:07
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها