دوشنبه 2 بهمن 1391

شماره تماس مستقیم: 32543944

راستای ارتقاء عملکرد آز مایشگاههای مراکز بهداشتی ودرمانی وارائه خدمات تشخیصی در چارچوب برنامه های نظام مراقبت بیماریها (واگیر وغیر واگیر ) وبرنامه های کنترل وپیشگیری مادر ایمن- پزشک خانواده-سلامت شغلی اعتیادوعملیاتی نمودن دستورالعمل ها دامنه فعالیت امور آزمایشگاههای این معاونت به شرح زیر اعلام می گردد.


رئوس اهم فعالیت های واحد معاونت آزمایشگاهها


1.      مدیریت امور آزمایشگاهها ی تابعه

2.     مدیریت سیستم کیفیت

3.     مدیریت نظام مراقبت آزمایشگاهی بیماریها وبرنامه های کنترل وپیشگیری

4.     مدیریت گسترش وتوسعه منابع آزمایشگاهها

5.     مدیریت آمار واطلاعات آزمایشگاهها

6.     نظارت بر عملکرد امور آزمایشگاههای تابعه

7.     مدیریت آموزش وپژوهش

8.     مدیریت بحران و نقش آزمایشگاهها در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه وبروز اپیدمی وغیره

 

معرفی واحدهای تابعه ولیست خدمات ارائه شده 

نا م آزمایشگاه

لیست خدمات ارائه شده توسط آن واحد

آدرس وشماره تلفن

1

آزمایشگاه شهید راست روش

آزمایشات قبل از ازدواج-آزمایش مخدر-آزمایشات روتین بارداری-آزمایشات ایدر وهپاتیت آزمایشات دیابت

کرج بلوار طالقانی جنوبی خیابان وحدت روبروی استخر دانش تلفن 32700011

2

آزمایشگاه شهید ترکیان

آزمایشات روتین کسبه آزمایشات روتین بارداری-آزمایشات التور آزمایشات دیابت-تشخیص لیشمانیا

کرج رجایی شهر بلوار میرزایی پرور یکم غربی 4420051 3

3

آزمایشگاه شهدا ئ حصارک

آزمایشات روتین کسبه آزمایشات روتین بارداری-آزمایشات دیابت- آزمایشگاه مرجع سل والتور-آزمایش کشت سل

کرج حصارک بالا بلوار شهید خراسانی میدان شهرداری تلفن4565667 3

4

آزمایشگاه 24 مهر

آزمایشات غربالگری نوزادان

حسن آباد شهرک اوج انتهای نواب هفتم تلفن 2542324 3

5

آزمایشگاه شهداء فردیس

آزمایشات روتین کسبه آزمایشات روتین بارداری-آزمایشات دیابت- آزمایشگاه سل والتور-آزمایشات مخدر وآزمایشات قبل از ازدواج

کرج فردیس کانال غربی جنب شهرداری تلفن6500950 3-6504363 3

6

آزمایشگاه شهداء مشکین دشت

آزمایشات روتین کسبه آزمایشات روتین بارداری-آزمایشات سرولوژی وبیوشیمی-تشخیص لیشمانیا

خیابان اصلی سه راه مسجد جامع جنب اداره پست تلفن36203030

7

 

آزمایشگاه سبزه پرور

آزمایشات تشخیص HIV-CD4-HBSag

میدان آزادگان ابتدای اسلام آباد درمانگاه شهید سبزه پرور

8

آزمایشگاه سیرا

آزمایشات روتین بارداری آزمایشات کسبه

جاده چالوس روستای سیرا تلفن 45240198-45342222

910


11

12
13


14
15

16
آزمایشگاه مرکزی ساوجبلاغ

آزمایشگاه کوهسارآزمایشگاه چارباغ


آزمایشگاه هیو

آزمایشگاه شهید نژاد فلاحآزمایشگاه مرکزی نظر آباد


آزمایشگاه علی آبادآزمایشگاه مرکزی طالقان

آزمایشات قبل از ازدواج-آزمایش مخدر-آزمایشات روتین بارداری- -آزمایشات کسبهآژمایشات سل والتور آزمایشات سرولوژی وبیو شیمی-
آزمایشات هورمونیآزمایشات روتین بارداری-کسبه-آزمایشات بیوشیمیآزمایشات روتین بارداری-کسبه-آزمایشات بیوشیمی


آزمایشات روتین بارداری-کسبه-آزمایشات بیوشیمیآزمایشات سل والتورآزمایشات قبل ازدواج-آزمایش مخدر-آزمایشات روتین بارداری-آزمایشات کسبه-آزمایشات سرولوژی و بیوشیمی-آزمایشات هورمونی و تشخیص مالاریا


آزمایشات روتین بارداری-آزمایشات کسبه-آزمایشات بیوشیمی وآزمایشات سل والتور

آزمایش مخدر-آزمایشات روتین بارداری-آزمایشات کسبه-آزمایشات سرولوژی و بیوشیمی-آزمایشات هورمونی و تشخیص مالاریا

ساوجبلاغ خیابان راه آهن روبروی مخابرات تلفن
424238606ساوجبلاغ-مرکز بهداشتی قلعه چندار،44323417

ساوجبلاغ-مرکز بهداشتی چارباغ ،44564173

ساوجبلاغ-مرکز بهداشتی هیو ،44642150

ساوجبلاغ-بلوار امام خمینی-خیابان براتی-خیابان بهمن
4422329نظرآباد-بلوار امام آزمایشگاه مرکزی 4534422
نظرآباد-علی آباد
طالقان-مرکز بهداشتی درمانی طالقان-44722525

Labalborz@yahoo.com آدرس ایمیل واحد امورآزمایشگاههای معاونت بهداشتی

alborzuniverlab@yahoo.com آدرس ایمیل امور آزمایشگاههای دانشگاه

port.health.gov.ir/lab/center/default   آدرس پورتال آزمایشگاه مرجع سلامت

پنجشنبه 6 تير 1398   10:54:36
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها