سه‌شنبه 23 آبان 1391

معرفی و اهداف واحد:

این گروه با هدف افزایش سواد سلامت مردم برای قادرسازی آن ها جهت بهبود و افزایش کنترل سلامت خود و جامعه برآن است تا ضمن هماهنگی با واحدهای درون وبرون بخشی مرتبط سلامت با راهبری مداخلات آموزش سلامت مبتنی بر برنامه پنجم توسعه کشور سبب ارتقای سطح آگاهی، اصلاح نگرش و توسعه رفتارهای سالم در جامعه باشد و در این راستا آشنایی کارکنان با مفاهیم کاربردی آموزش سلامت، به روز نمودن اطلاعات با دراختیار گذاشتن بانک های اطلاعاتی در زمینه مسائل بهداشتی و تامین منابع آموزشی و ایجاد شرایط لازم جهت انجام مشاوره و راهنمایی مراجعین با تاکید بر ترویج شیوه زندگی سالم را از وظایف اصلی خود می نماید.

 

شرح وظایف واحد:

1.     اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت
2.    برنامه ریزی برای نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت منطقه
3.    طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در منطقه
4.    جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه
5.طراحی و مشارکت در اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
6. همکاری با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه
7.مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (از جمله جوامع ایمن، مدارس مروج سلامت، بیمارستان های مروج سلامت) در منطقه
8.ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه دانشگاه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه
9. مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
10.  سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در سطح دانشگاه
11.  ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
12. تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آنها
13. آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
14. توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
15. طراحی و مشارکت در اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم در منطقه با استفاده از رویکردهای مناسب
16. توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
17.   کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی با استفاده از الگوهای مناسب ترویجی (مانند بازاریابی اجتماعی و انتشار نوآوری ها)
18. همکاری با سایر واحدهای حوزه معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت منطقه
19. طراحی و مشارکت در اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه
20. کمک به ترویج رویکردهای نوین مناسب در نظام سلامت منطقه
21. حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه
22. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
23.  همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید
24. شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
25.  جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه


معرفی پرسنل واحد آموزش و ارتقای سلامتِ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

 
نام ونام خانوادگی
سمت
سرکار خانم دکتر افسون تیزویر
مدیرگروه آموزش و ارتقای سلامت
سرکار خانم سعیده عطاالهی
کارشناس گروه آموزش و ارتقای سلامت
 
شماره تماس: 32548489

Email: edualborz@abzums.ac.ir

 
سه‌شنبه 1 مرداد 1398   13:49:04
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها