سه‌شنبه 3 بهمن 1396 چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(مدیرگروه/کارشناس مسوول بیماریهای غیرواگیر)-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(حوزه آزمایشگاه))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(مدیر گروه/کارشناس مسوول آموزشی و ارتقای سلامت))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(مدیر گروه بیماری های واگیر))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(مدیر/کارشناس مسوول گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(حوزه مدیر گروه بهداشت خانواده))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(مدیر گروه/کارشناس مسوول بهداشت دهان و دندان))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(مدیر گروه گسترش شبکه))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی))-مشاهده
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی(مرکز مدیریت بیماری های واگیر))-مشاهده
 
پنجشنبه 30 خرداد 1398   06:39:58
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها