سه‌شنبه 10 بهمن 1391

 

 دستورالعمل‌ تکمیل‌ فرم‌ شناسنامه ‌ واحد بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ مراکزبهداشتی‌ درمانی‌

v       این‌ فرم‌ در دو نسخه‌ تهیه‌ می‌شود که‌ یک‌ نسخه‌ در خود مرکز باقی‌می‌ماند و نسخه‌ دوم‌ در مرکز بهداشت ‌شهرستان‌ نگهداری‌ می‌شود

v       ابتدا نام‌ استان‌ و شهرستان‌ را در قسمت‌ مربوط نوشته‌ شود

v       سپس‌ نوع‌ مرکز (شهری‌ یا روستایی‌) و نام‌ مرکز نوشته‌ شود

v       در قسمت‌ مشخصات‌ پرسنل‌ ، اطلاعات‌ لازم‌ بطور کامل‌ درج‌ گردد

 شامل‌ :

1)       نوع‌ استخدام‌ دندانپزشک‌ و یا دوره‌ بهداشتکار

2)      تاریخ‌ شروع‌ به‌ کار پرسنل‌

3)      در صورتی‌ که‌ دو دندانپزشک‌ و یا دو بهداشت کار در مرکز شاغل‌ باشند ،مشخصات‌ هر دو را بنویسید .

v       در جدول‌ مشخصات‌ یونیت‌ موجود در مرکز بهداشتی‌ درمانی‌ ثبت‌ شود:

ü        نام‌ کارخانه‌ سازنده‌

ü        نام‌ شرکت‌ یا شخص‌ نصب‌ کننده‌

ü        تاریخ‌ نصب‌

ü        کامل‌ یا نیمه‌ کامل‌ بودن‌ و کارآیی‌ یونیت‌

ü        درصورتی‌ که‌ مرکز بیش‌ از یک‌ یونیت‌ دارد ، مشخصات‌ یونیت‌ های‌ دیگر نیزباید نوشته‌ شود .

v  در جدول‌ تجهیزات‌ و وسایل‌ ، شماره‌ پلاک‌ اموال‌ و نام‌ کارخانه‌ سازنده‌هر دستگاه‌ نوشته‌ شود . درصورتی‌ که‌ از تجهیزات‌ ذکرشده‌ بیش‌ از یکی‌ موجو باشد، مشخصات‌ هریک‌ به‌ تفکیک‌ با شماره‌گذاری‌ نوشته‌ شود . برای‌ تجهیزات‌ مانندآنگل‌ ، ایرموتور و توربین‌ که‌ شماره‌ پلاک‌ اموال‌ ندارند ، شماره‌ سریال‌ ثبت‌گردد

v  توجه‌ نمایید هر موقع‌ که‌ تعداد و وضعیت‌ تجهیزات‌ ، وسایل‌ یا پرسنل‌تغییر کند باید فرم‌ جدید در دو نسخه‌تکمیل‌ گردد

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دستورالعمل‌ تکمیل‌ چک‌ لیست‌ نظارت‌ بهداشت کار ، دندانپزشک‌ از خانه‌ هاوپایگاه‌ بهداشت

 این‌ چک‌ لیست‌ برای‌ بازدید است‌ و در هر بازدید فقط یک‌ ستون‌ پر می‌شود . نام‌ خانه‌ بهداشت‌ یا پیگاه‌بهداشتی‌ در قسمت‌ مربوطه‌ نوشته‌ می‌شود . چک‌ لیست‌از 6 بخش‌ کلی‌ و هر بخش‌ از چندین‌ قسمت‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ :

v       وجود وسایل‌ کمک‌ آموزشی‌

v       مصاحبه‌ با بهورز یا کاردان‌ درباره‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ (علایم‌پوسیدگی‌ و بیماری‌ لثه)

v       مصاحبه‌ با بهورز یا کاردان‌ درباره‌ مراقبتها (هدف‌ سنجش‌ آگاهی‌ آنان‌درباره‌ وظایفشان‌ است)

v       بررسی‌ دست‌ کم‌ پنج‌ پرونده‌ خانوار (دارای‌ گروه‌ هدف)

v       مصاحبه‌ با یک‌ مادر باردار (قبلا حداقل‌ سه‌ بار آموزش‌ بهداشت‌ دهان‌ ودندان‌ داشته‌ باشد)

v       بازدید از مدرسه‌ (بهورز باید درباره‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ و اهمیت‌ آن‌برای‌ دانش‌ آموزان‌ با مدیر ومعلم‌ مدرسه‌ هم‌ صحبت‌ کرده‌ باشد)

v       مشکلات‌ عمده‌ بهورز یا خانه‌ بهداشت‌ را در قسمت‌ مربوط مشخص‌ و اگر کمبودآگاهی‌ در مورد مسائل‌بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ بوده‌ است‌ در همان‌ موقع‌ آموزشهای‌لازم‌ داده‌ و یادداشت‌ گردد

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دستورالعمل‌ تکمیل‌ دفتر روزانه‌ خدمات‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ در مراکز

v       این‌ دفتر باید همه‌ روزه‌ ، بلافاصله‌ بعد از ارائه‌ هر خدمت‌ توسط دندانپزشک‌ یا بهداشت کار تکمیل‌ گردد .

v       علاوه‌ بر نام‌ دانشگاه‌ ، نوع‌ مرکز بهداشتی‌ درمانی‌ (شهری‌ یا روستایی‌)، نام‌ مرکز و سال‌ در قسمت‌ مربوط نوشته‌ شود .

v       تاریخ‌ فقط یک‌ بار برای‌ تمام‌ بیمارانی‌ که‌ در آن‌ روز خدمت‌ گرفته‌اندثبت‌ گردد.

v       هر ردیف‌ برای‌ ثبت‌ اطلاعات‌ یک‌ مراجعه‌کننده‌ درنظر گرفته‌ شده‌است‌ . درابتدای‌ هر ماه‌ از شماره‌ 1شروع‌ کنید و تا پایان‌ ماه‌ به‌ ترتیب‌ شماره‌ ادامه‌دهید . پایان‌ فعالیت‌ هر ماه‌ را با کشیدن‌ خط قرمز مشخص‌کنید و ماه‌ جدید رادوباره‌ با شماره‌ 1 شروع‌ نمایید .

v       نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ یا نام‌ پدر بیمار را در قسمت‌ مربوطه‌ بنویسید

v       شماره‌ پرونده‌ خانوار را در قسمت‌ مربوطه‌ ذکر نمایید . در صورتی‌ که‌مراجعه‌ کننده‌ پرونده‌ خانوار ندارددر ستون‌ مربوط حروف‌ پپ‌ ن‌پ را به‌ معنی‌ (پرونده‌ ندارد) را بنویسید .

v       سن‌ فرد را به‌ سال‌ نوشته‌ سپس‌ تعلق‌ فرد به‌ یکی‌ از گروهها (زیر6 سال‌ - 6 تا 12 سال‌ - زنان‌ باردار - 13سال‌ و بالاتر یا سایر) را با گذاردن‌ علامت‌ (‚) در ستون‌ مربوط مشخص‌ کنید .

v       موارد معاینه‌ ، جرم‌ گیری‌ و فلورایدتراپی‌ را با گذاردن‌ علامت‌ () درستون‌ مربوط مشخص‌ ، ولی‌ درمورد کشیدن‌ دندان‌ ، ترمیم‌ ، رادیوگرافی‌ ،پالپوتومی‌ و فیشورسیلانت‌ لازم‌ است‌ شماره‌ و محل‌ دندان‌ مورد نظر در ستون‌مزبور با شکل‌ و علایم‌ زیر نشان‌ داده‌ شود

 دندانهای‌ شیری‌ دندانهای‌ دایمی‌

 سمت‌ چپ‌ بیمار سمت‌ راست‌ بیمار

 سمت‌ چپ‌ بیمار سمت‌ راست‌ بیمار

 

  8765432112345678 EDCBAABCDE

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8765432112345678 EDCBAABCDE

 برای‌ مشخص‌ نمودن‌ یک‌ دندان‌ از علامتهای ¡‌ یا O استفاده‌ شود و برای‌نشان‌ دادن‌ چند دندان‌از علامت‌ + استفاده‌ شود .

v       با ارائه‌ هر نوع‌ خدمت‌ آموزش‌ چهره‌ به‌ چهره‌ باید حتمأ برای‌ تمام‌بیماران‌ انجام‌ گیرد .

v       بیماری‌ که‌ معاینه‌ شده‌ و فقط دارو برایش‌ تجویز شده‌است‌ ، مورد معاینه‌محسوب‌ می‌گردد و ستون‌ مربوط علامت‌ () می‌خورد.

v       در پایان‌ هر صفحه‌ خدمات‌ ارائه‌ شده‌ را جمع‌ بزنید و در پایین‌ صفحه‌بنویسید . توجه‌ داشته‌ باشید که‌ این‌قسمت‌ جمع‌ صفحه‌ می‌باشد و نه‌ جمع‌ روز . هر خدمت‌ برای‌ هر دندان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مورد محسوب‌ می‌شود و اگر در یک‌ روزبرای‌ یک‌ فرد دودندان‌ پرشود در جمع‌ پایین‌ صفحه‌ 2 دندان‌ ترمیم‌ شده‌ محسوب‌می‌شود .

v       تعداد کل‌ مراجعین‌ را در قسمت‌ مربوط نوشته‌ شود .

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دستورالعمل‌ تکمیل‌ فرم‌ گزارش‌ ماهانه‌ خدمات‌ بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌

v       این‌ فرم‌ توسط دندانپزشک‌ یا بهداشت کار براساس‌ دفتر مراجعات‌ روزانه‌تکمیل‌ و پس‌ از تایید رئیس‌ مرکز به‌ مرکز بهداشت‌ شهرستان‌ ارسال‌ می‌گردد .

v       جمعیت‌ گروههای‌ تحت‌ پوشش‌ ‌بایست‌ ثبت‌ شود .

v       خدمات‌ دریافتی‌ مراجعه‌ کننده‌ در قسمت‌ مربوط ثبت‌ گردد که‌ شامل‌ : معاینه‌ - کشیدن‌ - ترمیم‌ و ...

v       تعداد خانه‌ ها یا پایگاه‌ های‌ تحت‌ پوشش‌ مرکز دارای‌ یونیت‌ منظور گردد .

v       تعداد دفعات‌ نظارت‌ با استفاده‌ از چک‌ لیست‌ مربوطه‌ تعیین‌ و یادداشت‌گردد .

v       تعداد روزهای‌ فعال‌ ارائه‌ خدمات‌ دندانپزشک‌ / بهداشت کار نوشته‌ شود .

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 اصول‌ نگهداری‌ از وسایل‌ و تجهیزات‌

  واحد بهداشت‌ دهان‌ و دندان‌ از جمله‌ واحدهایی‌ است‌ که‌ دارای ‌تجهیزات‌ ومواد گران ‌قیمت‌ می‌باشد ، دقت‌ در مراقبت‌ و نگهداری‌ از این‌ وسایل‌ از جمله‌وظایف‌ افرادی ‌است‌ که‌ در این‌ واحدها مشغول‌ به‌ کار می‌باشند.

v       نحوه مراقبت از یونیت

v       نحوه‌ مراقبت‌ از فور

v       نحوه‌ مراقبت‌ از آمالگاماتور

v       نحوه‌ مراقبت‌ از وسایل‌ جراحی‌ ترمیمی‌ و ...

v       نحوه‌ مراقبت‌ از فرزها

v       نحوه‌ مراقبت‌ از سرتوربین‌

v       نحوه‌ مراقبت‌ از کاویترون‌

 

 نحوه‌ مراقبت‌ از یونیت‌ :

v       بعد از اتمام‌ کار یونیت‌ را در موقعیت‌ Zero position قرار داده‌ ، چراغ‌ وکلید قطع‌ و وصل‌ را در حالت ‌خاموش‌ قرار دهید.

v       شیر فلکه‌ آب‌ و هوای‌ یونیت‌ را بعد از اتمام‌ کار ببندید .

v       جهت‌ ازدیاد طول‌ عمر کمپرسور ، از استاندارد بودن‌ مقدار روغن‌ از طریق‌دریچه‌ شیشه‌ای‌ روی‌ مخزن ‌روغن‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنید .

v       هنگامی‌ که‌ با یونیت‌ کار نمی‌کنید ، چراغ‌ آنرا خاموش‌ کنید .

v       پس ‌ از اتمام‌ کار با فشار دادن‌ کلید برگشت‌ ساکشن‌ رسوبات‌ داخل‌ شلنگ‌را تخلیه‌ کنید

v       فیلتر داخل‌ کراشوار را تمیز نمایید .

v       بهتر است‌ محورهای‌ صندلی‌ دندانپزشکی‌ هر چند وقت‌ یکبار گریسکاری‌ شود .

v       در صورتی‌ که‌ آب‌ منطقه‌ دارای‌ املاح‌ زیاد است‌ در مسیر آب‌ ورودی‌دستگاه‌ سخت‌گیر قرار دهید .

 

 نحوه‌ مراقبت‌ از فور :

v       فور در یک‌ مکان‌ ثابت‌ قرار داد شود .

v       از قراردادن‌ وسایل‌ اضافی‌ در روی‌ فور خودداری‌ کنید .

v       قبل‌ از قراردادن‌ وسایل‌ در داخل‌ فور ، آنها را کاملا خشک‌ کنید .

v       مواد پلاستیکی‌ یا پارچه‌ای‌ را در داخل‌ فور قرار ندهید .

v       برای‌ استریل‌ کردن‌ گاز یا پنبه‌ از درجه‌ حرارت‌ پایین‌ ( 100 ) به‌ مدت‌ 1 ساعت‌ استفاده‌ کنید.

 

 نحوه‌ مراقبت‌ از آمالگاماتور

v       آمالگاماتور را در جای‌ ثابت‌ قراردهید .

v       مقدار جیوه‌ آمالگاماتور همیشه‌ ثابت‌ است‌ و فقط تنظیم‌ پودر آن‌ امکان‌پذیراست‌ ، برای‌ تنظیم‌ مقدارپودر و مایع‌ آمالگام‌ ، در بغل‌ آمالگاماتور یک‌پیچ‌ فلش‌دار قرارگرفته‌ که‌ دارای‌ علامت‌ مثبت‌ و منفی‌می‌باشد ، اگر پیچ‌ را به‌طرف‌ مثبت‌ بچرخانید پودر بیشتر می‌شود و اگر به‌ طرف‌ منفی‌ بچرخانید مقدارپودرکمتر و در نتیجه‌ جیوه‌ آمالگام‌ بیشتر می‌شود.

v       درجه تنظیم پودر آمالگاماتور را همیشه با وسیله ای تنظیم نمایید که بهدستگاه آسیب نرساند و از بکار بردن تیز و برنده خودداری کنید.

v       تا قبل‌ از توقف‌ کامل‌ مخلوط کننده‌ آمالگام‌ ، به‌ آن‌ دست‌ نزده‌ و آنرابا فشار دست‌ متوقف‌ نکنید

v       جهت‌ حفاظت‌ از اشعه‌ آفتاب‌ از قراردادن‌ آمالگاماتور پشت‌ پنجره‌ خودداری‌کنید

v       نحوه‌ مراقبت‌ از وسایل‌ جراحی‌ ترمیمی‌

v       بعد از هربار استریلیزاسیون‌ ، وسایل‌ را در داخل‌ کشوی‌ روتار قرار دهید .

v       زیر و روی‌ وسایل‌ را با یک‌ تکه‌ پارچه‌ سبز تمیز بپوشانید .

v       بعد از هربار استفاده‌ از وسایل‌ آنها را کاملا شسته‌ و در محلولهای‌ضدعفونی ‌کننده‌ قرار دهید .

v       در پایان‌ کار کلیه‌ وسایل‌ را آبکشی‌ کرده‌ ، خشک‌ کنید و در فور قراردهید .

v       قبل‌ از قرار دادن‌ وسایل‌ در داخل‌ فور ، مطمئن‌ شوید که‌ آمالگام‌ سطح‌آنها کاملا پاک‌ شده‌است‌ .

v       قلمهای‌ جرم‌گیری‌ را بعد از هربار استفاده‌ کاملا با آب‌ شسته‌ و درمحلولهای‌ ضدعفونی‌ استریل‌ نمایید و یااینکه‌ طبق‌ دستور کارخانه‌ در اتوکلاواستریل‌ نمایید .

 نحوه‌ مراقبت‌ از فرزها:

v       فرزها را بطور مرتب‌ در جا فرزی‌ قراردهید .

v       از استفاده‌ فرزهای‌ دارای‌ خوردگی‌ و فرسوده‌ خودداری‌ نمایید .

v       فرزها را توسط آچار مخصوص‌ توربین‌ در محل‌ قرار داده‌ و خارج‌ نمایید .

v       بعد از هربار استفاده‌ فرزها را در محلولهای‌ ضد عفونی‌ قراردهید

v       در پایان‌ کار فرزها را شسته‌ ، کاملا خشک‌ کرده‌ در فور قرار دهید.

 

 نحوه‌ مراقبت‌ از سرتوربین‌:

v       پس‌ از اتمام‌ کار سرتوربین‌ و آنگل‌ با اسپری‌ روغنکاری‌ شود و سپس‌ تانوبت‌ کاری‌ بعد به‌ طور عمودی ‌در محل‌ تعیین‌ شده‌ نگهداری‌ شود .

v       برای‌ جلوگیری‌ از استهلاک‌ بیش‌ ازحد توربین‌ و آنگل‌ ، سعی‌ شود ازفرزهای‌ سالم‌ و حتی ‌المقدور نو استفاده‌ شود .

v       از وارد شدن‌ ضربه‌ به‌ اینسترومنتها به‌ هر نحو ممکن‌ جلوگیری‌ بعمل‌ آورید . درصورتی‌ که‌ هد اینسترومنت ‌ضربه‌ دید با آن‌ کار نکنید و توربین‌ را جهت‌ تعمیربه‌ مرکز تعمیرات‌ ارسال‌ نمایید .

v       برای‌ داشتن‌ هوای‌ خشک‌ جهت‌ استفاده‌ اینسترومنتها باید هرچند روز یکبارشیر تخلیه‌ کمپرسور را باز ، تاآب‌ حاصل‌ از فشرده‌ شدن‌ بخار موجود در هوای‌کمپرسور تخلیه‌ گردد .

v       تنظیم‌ فشار هوای‌ مورد نیاز یونیت‌ باید توسط تکنسین‌ و بوسیله‌ مانومترمخصوص‌ انجام‌ پذیرد .

v       توسط محلول‌ میکرو - 10 و پنبه‌ یا گاز ، اینسترومنتها را ضد عفونی‌ نمایید .

v       جهت‌ استریل‌ نمودن‌ اینسترومنتها ، پس‌ از تمیزکردن‌ و گذاشتن‌ آنها درپاکت‌ مخصوص‌ آنها را دراتوکلاو (بمدت‌ 30 دقیقه‌) قرار دهید .

v       بلبرینگ‌ های‌ توربین‌ برای‌ مدت‌ یک‌ ساعت‌ قابلیت‌ نگهداری‌ روغن‌ را درداخل‌ خود دارند ، بنابراین‌ درموقع‌ کار بهتراست‌ هر یک‌ ساعت‌ یک‌ بار توربین‌ راروغنکاری‌ نمایید .

v       پس ‌ از اتمام‌ کار فرز را از سرتوربین‌ و آنگل‌ خارج‌ نمایید .

v       درصورتی‌ که‌ توربین‌ قابل‌ اتوکلاو کردن‌ باشد (روی‌ آن‌ نوشته‌ یا علامت‌اتوکلاو حک‌ شده‌است‌) آن‌ رابا اتوکلاو استریل‌ کنید .

نحوه‌ مراقبت‌ از کاویترون‌ :

v       به‌ منظور تنظیم‌ قدرت‌ کاویترون‌ هنگام‌ کار ولوم‌ آن‌ را تغییر ندهید ،ابتدا پا را از روی‌ پدال‌ برداشته‌ و بعدأ این‌ کار را انجام‌ دهید.

v       برای‌ هربار که‌ قلم‌ را داخل‌ هندپس‌ قرارمی‌دهید ، هواگیری‌ الزامی‌ است‌.

 

 

پنجشنبه 6 تير 1398   10:49:39
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها