چهارشنبه 11 بهمن 1391

خدمات در ستاد معاونت:

1 اجرای برنامه های کشوری دهان و دندان جهت حفظ و ارتقاء سطح گروههای هدف
2 برنامه ریزی های لازم کوتاه مدت و میان مدت و تعیین استراتژیهای مناسب جهت اجرای برنامه های ملی و منطقه ای
3-انجام تحقیقات و بررسی های لازم جهت شناسایی مشکلات , طبقه بندی و تعیین اولویت های برنامه های بهداشتی آموزشی مرتبط با گروه
4 تهیه و تدوین متون , مطالب و ابزار کمک آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کارکنان و آموزش جامعه با انجام بررسی مطالعه تحقیق و ترجمه
5 اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی کارکنان در رده های مختلف در سطح استان
6
جلب مشارکت سایر واحدهای درون بخشی و برون بخشی جهت ارائه بهتر خدمات بهداشتی مرتبط با گروه
7
اجرای برنامه های آموزشی همگانی با تأکید بر آموزش دانش آموزان والدین معلمین و دیگر گروه های هدف
8
اجرای طرحهای تحقیقاتی منطقه ای و ملی ارائه شده از وزارت متبوعه در ارتباط با گروه های هدف
9نظارت بر توزیع نیروی انسانی در سطح استان
10
نظارت بر تأمین و توزیع تجهیزات مورد نیاز گروه در سطح استان
11
جمع آوری آمار و اطلاعات , و تهیه گزارش عملکرد و تقدیم به مقامات مافوق
12
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
13
انجام سایر امورات محوله توسط معاونت محترم بهداشتی

مراکز بهداشتی درمانی:

-          ارائه خدمات بهداشتی درمانی موردنیاز کودکان 12-6 سال ( ترمیم جرمگیری فلورایرتراپی وفیشورسیلانت )

-          ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان زیر 6 سال ( ترمیم و کشیدن دندانهای غیر قابل نگهداری )

-          طرح صحیح درمان کلیه مراجعین را بر مبنای شرح حال و معاینه دقیق تعیین می‌کند.

-          ارائه خدمات بهداشتی درمانی موردنیاز زنان تا یکسال پس از زایمان ( ترمیم جرمگیری کشیدن دندانهای غیرقابل نگهداری )

-          خدمات تمامی موراد مراجعه با اولویت گروه هدف درحد امکانات مرکز بهداشتی درمانی در ساعات اداری

-          مراقبت از زنان باردار در ماههای سوم پنج و هفت بارداری .

-          درموارد نیاز به خدمات تکمیلی و تخصصی بیمار را ضمن راهنمایی ارجاع می‌دهد .

در صورت نیاز یک بار جرمگیری برای زنان باردار در طول دوران بارداری ( ترجیحاً در سه ماهه دوم)

پنجشنبه 30 خرداد 1398   05:39:44
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها