دوشنبه 22 آبان 1391

                 

معرفی واحد بهداشت محیط

 

تاریخچه

بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای بر سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارد . این رشته در بر گیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن ها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی، مطالعاتی وبرنامه ریزی در زمینه ارتقاء سطح بهداشت عمومی، بازرسی و بررسی های جاری و تحقیقات علمی در زمینه مربوطه می باشند و یا سرپرستی و طرح ریزی و هماهنگی فعالیت های مذکوررا به عهده دارند . مهندسی بهداشت از سال 1331 در ایران شروع بکارکرده در سال 1374برای تعدیل نیروی انسانی و کاهش ابعاد تشکیلات در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دو اداره کل بهداشت محیط و اداره کل بهداشت حرفه ای ادغام یافتند . با ادامه روند کوچک سازی تشکیلات و واگذاری بعضی از وظایف به بخش خصوصی ، تفویض اختیارمسئولیتها به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در آذر ماه 1379اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای به دفتر سلامت محیط و کار تغییر نام یافت .

با اصلاح تقسیمات کشوری و تشکیل استان البرز در سال 1389 و انتزاع دانشگاه علوم پزشکی البرز ، در حال حاضر واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده با 7 نفر کارشناس و کارشناس ارشد انجام وظیفه نموده و واحدهای بهداشت محیط در مراکز بهداشت کرج، فردیس، ساوجبلاغ ، نظر آباد، اشتهارد و طالقان را تحت پوشش دارد.

 

 
پنجشنبه 6 تير 1398   10:57:22
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها