دوشنبه 9 بهمن 1391

 

 

 

فرآیند تفضیلی ارائه خدمات

 

v      ارائه خدمات سلامت درقالب مدارس مروج سلامت در مدارس منتخب که دستورالعمل اجرای این برنامه در سایت موجود می باشد و شما می توانید از جزئیات برنامه با کلیک روی فولدر مورد نظر مطلع شوید .

 

v      ارائه آموزش در مدارس با هماهنگی قبلی از طریق پرسنل بهداشتی مراکزبهداشتی درمانی در طول سال تحصیلی انجام می شود . برای دریافت آموزش ها علاوه بربرنامه ریزی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی امکان تماس با مراکز و درخواست آموزش هایمورد نیازاز طریق اولیا مدارس تحت پوشش هر مرکز بهداشتی درمانی در چهارچوب آموزشهای مرکز بهداشت فراهم است.شماره تلفن تماس مراکز در سایت مرکز بهداشت کرج موجود می باشد.

 

v      تهیه رسانه های آموزشی

v      معاینات دانش آموزان بدو ورود به مدرسه :

 سه ماهه دوم هر سال شناسنامه سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در پایگاه های سنجش شهرستان در زمینه های معاینات بهداشتی و سنجش قد و وزن ،بینائی سنجی ،‌شنوائی سنجی ، تست آمادگی تحصیلی ،تست اوتیسم و معاینات پزشکی انجام می شود و موارد مربوطه در شناسنامه سلامت ایشان ثبت می شود.اولیاء دانش آموزان میتوانند با مراجعه به پایگاههای سنجش جهت نوبت دهی اقدام نمایند.

 جهت تشکیل شناسنامه سلامت ارائه مدارک زیربه پایگاه های سنجش الزامی است :

ü       معرفی نامه آموزشگاه ابتدائی که دانش آموز در آن ثبت نام کرده است.

ü       کارت تکمیل شده واکسیناسیون دانش آموز

ü       شناسنامه سلامت

ü       دفترچه بیمه دانش آموزان تحت پوشش بیمه

v     معاینات دانش آموزان :

 جهت انجام معاینات شناسنامه سلامت در پایه های اول راهنمائی و اول دبیرستان پس ازانجام ارزیابی مقدماتی و تکمیل مشخصات شناسنامه سلامت دانش آموز توسط مربی بهداشت در طول سال تحصیلی امکان هماهنگی مدیران مدارس تحت پوشش هر مرکز بهداشتی درمانی باسرپرست مرکزجهت نوبت دهی در جدول زمانبندی مرکز و انجام معاینات سالیانه توسط پزشک مرکز فراهم می باشد.

v      واکسیناسیون

ü       واکسیناسیون تکمیلی بدو ورود به دبستان : در صورت کامل نبودن واکسیناسیون دانش آموزان در هنگام ورود به مدرسه برنامه تکمیلی واکسیناسیون برای آنه اجرا و درشناسنامه سلامت ثبت می گردد.

ü       واکسیناسیون توام : در طول سه ماهه دوم و سوم هر سال جهت کلیه دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول دبیرستان الزامی است . پس ازمراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت تلقیح واکسن کارت واکسیناسیون توام دانش آموزتکمیل می شود که ارائه آن جهت ثبت نام در مدرسه الزامی است.

v     معاینات دانشجویان :

 جهت انجام معاینات شناسنامه سلامت ، دانشجویان ورودی با هماهنگی قبلی به مراکزبهداشتی درمانی مراجعه می نمایند و معاینات پزشکی دندانپزشکی و غربالگری جهت آنهاانجام میشود .

 

v      برنامه آهن یاری در مدارس دخترانه راهنمایی و متوسطه استان در هرسال باتوزیع قرص ها در مدارس و برنامه های آموزشی در این خصوص انجام می شود .

 

v      برگزاری مراسم نمادین براساس مناسبتها که با هماهنگی مراکز بهداشت وآموزش و پرورش انجام می شود و مراسم گرامیداشت روزهای مهم هرسال در مدارس منتخب اجرا می گردد.

 

v      جهت ارتقاء سلامت محیط درمدارس و تامین شیر بهداشتی برای دانش آموزان گروه هد ف ، بازدید از مدارس تحت پوشش توسط مراکز بهداشتی درمانی انجام می شود و نظارت بر کارخانجات طرف قرارداد شیرمدارس و کنترل وضعیت حمل و نقل ونحوه نگهداری شیر درمدارس و نمونه برداری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه اجرا می گردد.

   

v      جهت انجام معاینات پدیکلوزیس علاوه بر برنامه ریزی های غربالگری امکان تماس اولیا مدارس تحت پوشش هرمرکز بهداشتی درمانی با سرپرست مرکز جهت اعزام نیروجهت غربالگری پدیکلوز و ارجاع دانش آموز و اولیا او به مرکز بهداشتی درمانی جهت درمان وجود دارد.

 

v      جهت پایش ید ادرار دانش آموزان وید نمک مصرفی خانوار دانش آموزان درمدارس منتخب با هماهنگی قبلی با آموزش و پرورش طرح اجرا می شود و نتایج بدست آمده بررسی و آموزش در خصوص استفاده از نمک های ید دار در مدارس انجام می شود.

 

پنجشنبه 30 خرداد 1398   05:39:25
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها