شنبه 13 آبان 1391

بهداشت روان به عنوان جزء نهم PHC از سال 1364 در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ها راه اندازی و از آن زمان تا سال 1389 به عنوان بخشی از واحدپیشگیری و مبارزه با بیماری ها محسوب می گردید. اما به مرور زمان و مشخص شدن اهمیت ونقش بهداشت روان در سایر بخش های سلامت و توسعه همه جانبه و پایدار کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم گرفت تا با تقویت سازمانی و گسترش فعالیت های این بخش در راستای تحقق اهداف و عمل به رسالت بزرگ خود که همانا تامین سلامت جسمی،روانی و رفاه اجتماعی و عدالت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی می باشد گام موثری بردارد.

براساس برنامه های ابلاغی وزارت متبوع قرار است که ضمن پیش بینی پست های سازمانی متناسب با حجم فعالیت های این حوزه در مجموعه تشکیلات سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی و منجمله این دانشگاه واحد مستقلی تحت عنوان گروه تخصصی سلامت روانی،اجتماعی و اعتیادتشکیل و در چارچوب شرح وظائف و اهداف زیر انجام وظیفه نماید.


 

شرح وظائف کارشناسان ستادي در حوزه حوزه خدمات سلامت رواني، اجتماعي و اعتیاد
 

 • هماهنگي جهت اجرای برنامه خدمات سلامت روان و سوء مصرف مواد در مناطق روستايي و شهری شامل :
 • ارتقا سلامت روان، درمان بيماران، پيشگيري از آسيب هاي رواني و اعتياد، آموزش مهارتهاي زندگي و فرزندپروري، ارائه خدمات حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا، پيشگيري از خشونت ، پيشگيري از خودكشي، اختصاص 10 درصد تختهاي بيمارستاني به بيماران روانپزشكي، ارائه خدمات پس از ترخيص ، ارائه خدمات در مراكز سلامت روان جامعه نگر، ارائه خدمات كاهش آسيب سوء‌ مصرف مواد و اجراي ديگر برنامه هاي ابلاغي
 • تدوين و اجراي برنامه عملياتي ساليانه
 • پيگيري تشكيل كميته هاي استاني و شهرستاني، پيگيري مصوبات، استمرار جلسات
 • برنامه ريزي و هماهنگي جهت ارتقاء سطح سلامت روان عموم جامعه از طريق آموزشهاي همگاني
 • برنامه ریزی و هماهنگي جهت ارتقاء دانش و مهارت پرسنل
 • تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي 
 • ایجاد هماهنگی بين بخشي و درون بخشی در حوزه خدمات سلامت روان و سوء مصرف مواد از طريق جلب حمايت و مشاركت ذينفعان 
 • برنامه ریزی جهت آموزش گروههای در معرض خطر
 • جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آماري ، ارائه بازخورد ، تدوين گزارش عملكرد 
 • پايش و نظارت اجراي برنامه در مناطق تحت پوشش، ارائه بازخورد و ارائه گزارش به سطح بالاتر
 • هماهنگي جهت تأمين نيروي انساني و ارائه آموزشهاي لازم به آنان
 • هماهنگي جهت تأمين اعتبارات مورد نياز و نظارت بر توزيع و هزينه كرد آنها
 • جلب مشاركت سازمانهاي مردم نهاد
 • برنامه ريزي و مشاركت در اجراي پژوهش هاي كاربردي
 • جلب مشاركت نيروهاي متخصص به ويژه روانپزشك مشاور علمي برنامه هاي سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد جهت ارتقاء‌ كيفي برنامه ها
 • انجام خدمات سلامت اجتماعي شامل :
 • برنامه ریزی ، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت اجتماعی درسطح منطقه
 • ارائه گزارشات ادواری و سالانه


 

شماره تماس واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

02632544410


پنجشنبه 6 تير 1398   10:57:35
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها