يكشنبه 14 آبان 1391

v      سند سیاست سلامت روان کشور(مشاهده)v      دستور عمل های اجرائی مدل اجتماع محور ارتقای سلامت اجتماعی(مشاهده)v      سند ملی پیشگیری،مقابله،درمان،کاهش آسیب و بازتوانی مصرف الکل(مشاهده)v   
راهنمای فرم ثبت نام اختلالاتِ روانپزشکیِ برنامه ادغام سلامت روان(مشاهده)
 v   دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت و درمان(مشاهده)v   دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودکان در مراکز بهداشتی و درمانی(مشاهده)v    سرفصل های دوره آموزش میانی پیشگیریِ اولیه از اعتیاد، در مجموع 40 ساعت(ویژه تربیت کادر متخصص) (مشاهده)


v    راهنمای آموزشی مداخله در بحران های مرتبط با سوء مصرف مواد(جلد اوّل) (مشاهده)


v    راهنمای آموزشی مداخله در بحران های مرتبط با سوء مصرف مواد(جلد دوم) (مشاهده)


v    مراکز درمانی دولتی و مجاز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان(مشاهده)


v    دستورالعمل تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی(مشاهده)
      دستور عمل های برنامه حاشیه شهرها


v      بسته خدمتی مربوط به پزشکان(مشاهده)

v      بسته خدمتی مربوط به کارشناسان روان(مشاهده)


v      بسته خدمتی مراقبت سلامت

ü      فصل اول(مشاهده)

ü      فصل دوم(مشاهده)

ü      فصل سوم(مشاهده)

ü      فصل چهارم(مشاهده)

ü      فصل پنجم(مشاهده)

ü      فصل ششم(مشاهده)

ü      فصل هفتم(مشاهده)

ü      فصل هشتم(مشاهده)

ü      فصل نهم(مشاهده)


v      چک لیست بهداشت روان در برنامه حاشیه


ü      چک لیست کارشناس سلامت روان مرکز سلامت جامعه(مشاهده)

ü      چک لیست بهداشت روان برای مراقب سلامت(مشاهده)


 

پنجشنبه 6 تير 1398   10:49:09
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها