دوشنبه 26 فروردين 1392

معرفی:

واحد فناوری اطلاعات متولی کلیه سیستمهای رایانه ای اعم از سخت افزار ، نرم افزار و شبکه درمعاونت بهداشتی می باشددراین زمینه بررسی نیازها و تقاضاهایدریافتی از سایر واحدها و ارائه خدمات لازم ، برنامه ریزی به منظورتجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار ها و نرم افزارهاوشبکه ،پیشبینی و برنامه ریزی آموزش های لازم در خصوص فناوری اطلاعات و افزایشمهارت‌های تخصصی کارکنان،‌ طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و ارتباطی سازمان و‌ رفع نواقص و کاستی‌های سیستم های موجود برعهده این واحد می باشد.

 


شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات:

·       مدیریت ،پشتیبانی،نگهداری وارتقاء سخت افزارهای موجود

·       مدیریت ،پشتیبانی،نگهداری وارتقاء نرم افزارهای موجود

·       مدیریت ،پشتیبانی،نگهداری وارتقاء شبکه lanموجود

·       مدیریت ،پشتیبانی وارتقاء اتوماسیون اداری

·       مدیریت ،پشتیبانی وارتقاء ایمیل داخلی

·       نیاز سنجی آموزشی وبرگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز همکاران

·       پشتیبانی از برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی

·       پشتیبانی از سامانه غربالگری دیابت

·       شرکت در کمیته فناوری اطلاعات زیر کمیته کمیسیون تحول اداری به صورت مستمر

·       پشتیبانی از اینترنت واحدها

·       پایش فعالیتهای مرتبط با ITدر مراکز تابعه

·       تهیه ، تدوین و برنامه ریزی طرح های حوزه فناوری اطلاعات استان و نظارت بر اجرای آنها .

·       تامین امنیت داده ها واطلاعات وحفاظت از اطلاعات .

·       بررسی وتایید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی وامکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط

·       پشتیبانی از ارتباط معاونت با ستاد دانشگاه

·       پشتیبانی ومدیریت فنی پرتال معاونت بهداشتی

اسامی پرسنل واحد فناوری اطلاعات:

نام ونام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیک

زهرا عباسی سراجی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

Seraji.z@abzums.ac.ir

مهدی بابائی

کارشناس فناوری اطلاعات

itm@abzums.ac.ir

 

پنجشنبه 30 خرداد 1398   06:12:19

نظر خواهی

نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها