دوشنبه 21 فروردين 1396 معرفی اعضای شورای پژوهشی معاونت بهداشتی
 1. خانم دکتر تیزویر
 2. آقای دکتر براتی
 3. آقای دکتر نیک نژاد
 4. خانم دکتر داداشی
 5. خانم دکتر زمان خانی
 6. خانم دکتر فشی
 7. آقای دکتر زارعی
 8. آقای دکتر شا احمدی
 9. آقای مهندس جعفری نیا
 10. خانم مهندس صفایی نیکو
 11. خانم هادیان
 12. خانم قاسمی
 13. خانم کردلو
 14. خانم دارایی
 15. خانم علی غیاث
پنجشنبه 6 تير 1398   10:56:10

نظر خواهی

نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها