يكشنبه 11 تير 1396 فرم های مورد نیاز hsr


فرم پیش نویس طرح پژوهش در نظام سلامت(مشاهده)
فايلها
HSR.docx 176.631 KB
پنجشنبه 6 تير 1398   10:51:44

نظر خواهی

نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها