دوشنبه 26 فروردين 1392

v    پرسشهای متداول مربوط به بهداشت دهان و دندان (مشاهده)


v    پرسشهای متداول مربوط به بهداشت محیط (مشاهده)


v    پرسشهای متداول مربوط به بهداشت حرفه ای (مشاهده)


v    پرسشهای متداول مربوط به بهداشت روان (مشاهده)


v    پرسشهای متداول مربوط به تغذیه و سلامت خانواده(مشاهده)


v    پرسشهای متداول مربوط به پیشگیری از بیماریها (مشاهده)


v    پرسشهای متداول مربوط به بهداشت مدارس (مشاهده)


v    پرسشهای متداول مربوط به امور آزمایشگاهها (مشاهده)


v      پرسش های متداول مربوط به امور توسعه شبکه(مشاهده)
پنجشنبه 30 خرداد 1398   05:37:17

نظر خواهی

نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها