چهارشنبه 4 بهمن 1391

مطالب آموزشی

v     دارو غذا نیست، از مصرف خود سرانه دارو به هرشکل و به هر تعداد اکیدا خودداری نمائید.

v     داروی تجویز شده توسط پزشک معالج خود را بطور کامل مصرف نموده و ازقطع خودسرانه مصرف خودداری نمائید.

v     حتی الامکان سعی نمائید تا از نگهداری داروی مازاد در منزل خودداری شود.

v     ازنگهداری هرگونه قرص وشربت در یخچال خودداری نمائید.

v     داروهای موجود در منزل را از دسترس اطفال خود دور نگهدارید.

v     تاریخ انقضا داروهای موجود در منزل را بطور مرتب کنترل نمائید و در صورتیکه انجام این کار از عهده شما خارج می باشد از افراد کارآزموده و یا پزشک داروساز نزدیکترین داروخانه به محل زندگی خود کمک بگیرید.

v     در صورت مصرف بیش از اندازه واتفاقی هرگونه دارو و پیش از انجام هرعملی ابتدا با مراکز درمانی مربوطه و یا پزشک داروساز معتمد خود تماس حاصل نمائید.

v     درزمان دریافت دارو از داروخانه در صورتیکه متوجه نحوه مصرف داروئی نشده اید مورد را مجددا از پزشک داروساز داروخانه سوال نمائید.

v     در زمان مصرف به دستورات ثبت شده برروی دارو دقت فرمائید.

v     از توصیه و تجیز داروئی که به حال شما مفید بوده جهت دیگران اکیدا خودداری نمائید.

v     برای شروع اثر دارو در بدن شما نیاز به زمان می باشد، از قطع خودسرانه دارو و مراجعه مکرر به پزشکان خودداری نمائید.

پنجشنبه 6 تير 1398   11:29:31
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها