دوشنبه 19 فروردين 1392

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:دکتر سعید محمدی

مدرک تحصیلی: پزشک و دکترای عمومی

شماره تماس مستقیم:32548480

 

شرح وظایف معاون اجرائی معاونت بهداشتی

 

الف ) شرح وظایف کلی :

مشارکت و همکاری با معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان در فعالیت های مربوط به

برنامه ریزی

سازمان دهی

گزارش دهی و جمع آوری اطلاعات

نظارت ، پایش و ارزشیابی

هماهنگی های درون و بین بخشی

 

ب) جزئیات شرح وظایف

1- جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه در منطقه

2-همکاری و معاونت رئیس مرکز بهداشت استان در زمینه شناخت مسائل محلی , منطقه ای و بررسی راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل

 
3- مشارکت در انتخاب فنی , تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری آنها و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار تأمین نیروی انسانی

 
4- همکاری بارئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنائی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روش ها و ا جرای آنها در منطقه

5- مشارکت در تجزیه تحلیل و بررسی و مطالعه برنامه های تفضیلی بهداشتی ( کشوری و منطقه ای ) و تهیه برنامه های مناسب در منطقه جهت تهیه بودجه عملیاتی

 
6- مطالعه و بررسی نیازهای واحدهای تابعه ( تشکیلات و روابط درونی بین واحدها ) و ارائه راه حل مناسب جهت توزیع نیرو و امکانات

 

 7- مشارکت در انتخاب فنی تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری آنها و تهیدات لازم برای بقا و استمرار و تأمین نیروی انسانی کارآمد

8- تهیه و تدوین متون و جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت آموزش های بدر خدمت , حین خدمت و بازآموزی ها و نظارت و پایش آنها

9- برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه مرکز و سایر واحدهای دانشگاه

10-جستجوی راه حل های مناسب و کاربردی در جهت جلب هماهنگی های بخش های مؤثر در سلامت و توسعه بهداشت و ارتقاء سطح سلامت جامعه

11- انجام پژوهشهای مناسب و کاربردی در زمینه شناخت و حل مسائل موجود و تکنولوژیهای مناسب برای حل مسئله و ...

12-همکاری در آموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کارآموزیهای میدانی به واحدهای تابعه مرکز بهداشت اعزام شوند 


 
13- دریافت و بررسی , تجزیه و تحلیل گزارش های رسیده از واحدهای تابعه و همکاری برای بازتاب مناسب برای واحدها و گزارش نهائی برای واحدهای بالاتر

14-مطالعه و بررسی به منظور شناخت توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی , اجتماعی منطقه

15- پیگیری و نظارت در پشتیبانی نیازهای تدارکاتی واحدها

 
16- نظارت , بررسی براجرای بودجه و برنامه های سالانه ودرازمدت

 
17- برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد واحدهای جدید و ارائه راه کارهای علمی و عملی جهت ارتقاء کمی و کیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری

18- مشارکت در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها , پروتکل های بهداشتی درمانی , آموزشی , تحقیقی از طریق کمیته های علمی و دستورالعمل های اجرائی از طریق شوراهای محلی

19-برنامه ریزی و هماهنگی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از امکانات بخش بهداشت در زمینه آموزش و کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

20- اجرای سایر دستورات مرتبط دستور مقام مافوق

پنجشنبه 6 تير 1398   11:03:12
نظر شما در رابطه با مطالب ارائه شده در پورتال معاونت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر

تصویر ها