1398/1/26 دوشنبه برگزاری آزمون پیمایش سرمایه فرهنگی در دانشکده پرستاری

ظهر امروز 98/1/26 آزمون طرح سراسری پیمایش سرمایه فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سالن بهادری دانشکده پرستاری برگزار گردید.


سه‌شنبه 1 مرداد 1398   13:51:49